Hz. Muhammed’in Davranışlarının Yerel ve Evrensel Boyutu

0

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in davranışlarının yerel ve evrensel boyutu konusu ile ilgili yazımız.

Hz. Muhammed’in Davranışlarının Yerel ve Evrensel Boyutu

Advertisement

Peygamber efendimiz bir insan olarak bütün insanlar için en güzel örnek durumundadır. Efendimiz bir baba, bir eş, bir komutan, bir devlet başkanı ve peygamberlerin en sonuncusu ve sultanı durumundadır. Dolayısıyla O’nun davranışları herkes için en mükemmel haliyle bir ölçü olarak görülmektedir.

Peygamberin sünneti, sözleri bütün insanlık için güzel ahlakı edinmek için ilham kaynağıdır. O’nun ailesine, arkadaşlarına, misafirlerine, arkadaşlarına insanlara karşı olan tutum ve davranışları Müslümanlar için bir huzur vesilesi olmuştur. Arap toplumu içerisinde zuhur etmiş olması, o toplumun örf ve gelenekleri ve adetleri içerisinde yaşaması, Kureyş toplumu için elbette doğrudan alakalı yönleri vardır. Ancak peygamber olduğu içindir ki, verdiği bütün mesajları evrensel boyutlu olup, akla, ilme ve insan fıtratına tabii olarak uygun düşmektedir. Kur’ân-ı Kerim’de ” (Resulüm) Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya:107) ve “Muhakkak ki sen Yüce bir ahlâk üzeresin” (Kalem: 4 ) diye buyurulmaktadır.


Leave A Reply