Hz. Muhammed’in Güvenilirliği

0

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v)’in güvenilirliği ile ilgili açıklamaların ve konunun anlatıldığı yazımız.

Efendimiz yaşadığı çağda, Arap toplumunda güven ve huzur yok denecek kadar kötü durumdadır. Güçlü olan haklı görülmüş, zayıf ve güçsüzler ezilmek kaderleriyle baş başa bırakılmıştır. Tam bu ortamda istisnasız herkes onu “Muhammed’ül-emin” olarak biliyor ve güveniyorlardı. Emanetlerini ona teslim ediyor, sözüne ve icraatına vereceği kararlarında memnun kalıyorlardı, İslam’ı açıkça tebliğ etme emrini Cenâb-ı Hak’tan aldıktan sonra, akrabalarına bir ziyafet verdikten sonra onlara hitaben;

Advertisement

“Beni nasıl bilir ve tanırsınız?”

-Biz seni daima güvenilen, doğru ve kendisine itimat edilen bir kişi olarak tanıdık. Sen “Muhammed’ül-Eminsin” dediler. Peygamberimiz (sav.), Hz. Ebu Bekir (r.a)’a İslâm’a girmeyi teklif ettiği vakit cevabında;

_”İşte senden beklediğim de tam bu idi. Çünkü çocukluk yıllarımızdan itibaren senin bizden çok farklı üstün meziyetlere sahip olduğunu görüyordum. Sen hak peygambersin ve ne diyorsan doğru söylüyorsun. Senden yalan ve haksızlık görmedim” diye söylemiştir.

Peygamberimizin güvenirliğine şahitlik eden örnekleri saymakla bitiremeyiz. Çünkü bütün çağdaşları O’nu güvenilir ve kendisinden emin olunan kişi olarak biliyorlar ve öylece de inanıyorlardı.

Advertisement


Leave A Reply