Hz. Süleyman Hayatı, Hayvanlarla Konuşabilen Mühür Sahibi Peygamberin Hayatı

0
Advertisement

Hz. Süleyman kimdir? Mührü olan, cinlere hükmedebilen ve hayvanlarla konuşabilen Hz. Süleyman peygamberin hayatı, özellikleri ve mucizeleri hakkında bilgi.

Hz. Süleyman

Hz. Süleyman

Hz. Süleyman; Kutsal Kitaplar’da adı geçen peygamberlerden biridir. Hz. Davut’un oğludur. M. Ö. 970′ te babasının ölümü üzerine İsrailoğulları devletinin tahtına çıktı, 40 yıl kadar hükümdarlık ettikten sonra Kudüs’te öldü. Süleyman Peygamber’in hayatına dair türlü hikayeler anlatılır. Bir inanışa göre, Hz. Süleyman, hayvanlardan divan kurar, yerin altındakilerden, göklerdeki hayvanlara kadar hepsinin dilinden anlardı.

İsrailoğulları Davut Peygamber’e gelinceye kadar, saray hayatı görmemişlerdi. Davut’tan önceki ilk İsrail Kralı olan Talût bir köyde otururdu. Evinin öteki köy evlerinden farkı yoktu. Davut kendisine bir saray kurup, muhafız askerler, uşaklar arasında yaşadı. Karılarının sayısı «iki ayın günlerinden fazla» idi.

Hz. Süleyman bu yaşayışı alabildiğine genişletti. Kendisine büyük bir saray yaptırdı. Bu sarayda, 700’ü nikâhlı, 300’ü odalık olmak üzere, 1.000 karısı vardı. Tevrat’ta anlatıldığına göre, her gün düzinelerle geyik, ceylan kesilir, ayrıca 30 sığır, 100 koyun pişirilirdi.

Süleyman bu zenginliği ticarete büyük önem vermesi sayesinde kazanmıştı. Ayrıca, komşu milletlerle dost geçinirdi. Bu arada Mısır firavununun kızını almış, Arabistan’daki Saba melikesi Belkıs’la sıkı dostluk bağları kurmuştu.

Advertisement

Hz. Süleyman, Kudüs’te büyük bir tapınak yaptırdı. İslâm tarihçilerinin «Mescid-i Aksa» dedikleri bu tapınağı, Fenikeli mimarlar yapmıştı. Altınlar içinde pırıl pırıl parlayan bu tapınak herkesin gözlerini kamaştırırdı,

Süleyman Peygamber türlü bilimlere merak sarmıştı. Kuşların, vahşi hayvanların yaşayışını incelemişti. Hayvanlara da peygamberlik ettiği hakkındaki inanış bundan ötürüdür.

Hz. Süleyman, dini inanış olarak, babası Hz. Davut’un ilkelerini devam ettirmiş, bunlardan ancak bazı noktalarda ayrılmıştır. Bu arada, yabancı milletten olan karılarının hatırı için başka dinlerin tanrılarına tapınaklar yaptırmış olmasını kınayanlar vardır. Bazıları da Süleyman’ın bunları siyasi sebeplerden ötürü yaptırdığını ileri sürerler.

Süleyman Peygamber – Kaynak 2

Süleyman Peygamber; İsrailoğulları peygamberi ve kralıdır (İÖ 10. yüzyıl).

Kendisi gibi peygamber ve İsrailoğulları kralı sayılan Davut’un oğludur. Kısas-ı Enbiya (Peygamberler Tarihi)’ya göre, 12 yaşındayken, babasının yerine kral oldu. Karşıtlarını sindirme ve politik evliliklerle konumunu güçlendirdi. Bu arada Mısır firavununun kızıyla da evlendi. İbranilerin ilk büyük tapınağı olan Mescid-i Aksa’yı ve krallık sarayını yaptırdı. Sömürgeler edindi, ticareti canlandırdı. Kudüs’ü bayındır hale getirdi. Akabe Körfezi’nde bakır üretimine ağırlık verdi. 12 kabileden oluşan İsraillilerin merkezi yönetimi zayıflatmamaları için ülkeyi kabile sınırlarından değişik 12 yönetsel bölgeye ayırdı. Ölümünden sonra tahta çıkan oğlu Rehoboam döneminde soyundan gelenler Yahuda Krallığı’nı, kuzey kabileleri İsrail Krallığı’nı kurunca İsrailoğulları Devleti ikiye ayrılmış oldu. Söylencelere göre kuşların ve karıncaların dillerinden anlar, canlı varlıklarla konuşur, esen rüzgârlara, fırtınalara, akan sulara, çalkalanan denizlere egemen olurmuş. Tevrat, Süleyman’ın biri bilgelik öteki yönetcilik olmak üzere iki önemli niteliğinden söz eder. Tevrat’taki Meseller ve Neşideler Neşidesi bölümlerinin onun özdeyişlerinden ve şiirlerinden oluştuğu varsayılır. Hayvanlarla konuşması, “Mühr-ü Süleyman” denen yüzüğü, güçlü bir hükümdar oluşu, rüzgârlar ve cinlere egemenliği, Saba Melikesi Belkıs ile ilişkileri Divan şiirinde telmih yoluyla çokça söz konusu edilmiştir.

Advertisement


Leave A Reply