I. Şahpur Kimdir

0
Advertisement

Sasani hükümdarı I. Şahpur’un hayatı hakkında kısa bilgi

I. Şahpur, Sasani hükümdarı (241-272). Ardeşir’in oğludur. 241’de tahta çıktı.

Sasani-Roma savaşlarını sürdürdü. Ertesi yıl, Roma İmparatoru III. Gordanius tarafından yenilgiye uğratıldı. Ancak Ermenistan ve Mezopotamya’nın Sasaniler’e bağlı kalabileceği biçimde bir anlaşmayı Roma İmparatorluğu ile imzalamayı başardı. 253’te, Roma İmparatorluğu’na bağlı olan Kral Tridate’yi Ermenistan’dan kovdu.

260’ta Edessa (Urfa) yakınlarında, İmparator Valerius’u tutsak aldı, Antakya, Tarsus ve Kayseri’yi ele geçirdi ve çevresini yağmaladı. Tedmür kralı Odenatus ile giriştiği savaşta yenildi. Antik Sus Kenti yakınlarında Cundişapur Kenti’ni kurdu. Bu kentte Tâk-ı Kisrâ adıyla anılan ünlü sarayını yaptırdı. Hıristiyanlıkla Zerdüşt dinini kaynaştırıp, evrensel bir din olacak biçimde Maniciliği kurmaya çalıştı. Ölünce, yerine oğlu I. Hürmüz tahta çıktı.


Leave A Reply