İbiş Hakkında Bilgi

0
Advertisement

İbiş nedir, kimdir? Tuluat tiyatrosunda ibiş karakterinin özellikleri nelerdir? İbiş hakkında bilgi.

İbiş

İbiş, tuluat tiyatrosunun başkişilerinden komik uşak tipidir. Çeşitli renkli kumaşlardan yapılmış, yamalı bohçaya benzeyen bir mintan, bol paçalı basma şalvar giyer, başına yırtık ve püskülsüz fes takardı; yanaklarıyla burnunu kırmızıya boyar, kaşlarını rastıkla kalınlaştırırdı.

İbiş tipi ortaoyunundaki Kavuklu’ya benzerse de, aslında ondan farklıdır. Hazırcevap, sık sık çift anlamlı deyimler kullanan, kaba bir dille konuşan, bazen safça, bazen kurnazca davranan bir insandır. Oyundaki olayları çözüme bağlar. İbiş tipini kimin yarattığı kesinlikle bilinmemekte, Meddah İsmet, Abdürrezzak (Abdi) Efendi ya da Kavuklu Hamdi gibi adlar ileri sürülmektedir. Hasan Efendi (Kel) İbiş’i yıllarca başarıyla canlandırmış, onun ardından Naşit Özcan da tipi geliştiren tuluatçılardan biri olmuştur.


Leave A Reply