İbrahim Refik Saydam Kimdir? Ünlü Hekim ve Siyasetçinin Hayatı Başarıları

0
Advertisement

İbrahim Refik Saydam Kimdir ve ne yapmıştır? İbrahim Refik Saydam’ın hayatı, biyografisi, çalışmaları, bulduğu aşı hakkında bilgi.

Refik Saydam

Refik Saydam

Refik Saydam; hekim, politikacıdır (İstanbul 1881 – ay.y. 1942).

1905’te Askeri Tıbbiye’yi hekim yüzbaşı olarak tamamladı. Gülhane Hastanesi’nde staj gördükten sonra Histoloji ve Embriyoloji Bölümü’nde çalıştı. 1910’da Almanya’ya giderek Berlin Askeri Tıp Akademisi’nde ve çeşitli kentlerdeki tıp merkezlerinde öğrenim gördü. Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasından sonra yurda dönerek gezici askeri hastanelerde çalıştı ve kolera üzerine araştırmalar yaptı. 1914’te Sahra sıhhiye umum müfettiş vekilliğine atandı. Bu dönemde Bakteriyoloji Enstitüsü’nü örgütledi. Çeşitli salgın hastalıklara karşı hazırladığı aşılardan savaş sırasında yararlanıldı. Tifüse karşı geliştirdiği aşı da bu dönemde yaygın olarak kullanıldı.

19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal ile birlikte Anadolu’ya geçti. Ordudaki görevinden istifa ederek Erzurum ve Sivas Kongreleri’nde etkin olarak görev yaptı. 1920’de TBMM’e Bayazid (Doğubeyazıt) mebusu olarak katıldı. 1922’de Milli Müdafaa Vekaleti Sıhhiye Dairesi Başkanlığı’m üstlendi. Daha somaları meclisteki görevini İstanbul milletvekili olarak sürdürdü, beş kez sağlık bakanlığı yaptı. Bakanlığı sırasında sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi ve yaygınlaştırılma için çalıştı. Salgın hastalıklarla mücadelede önemli başarılar kazanılmasını sağladı. 1938’de 2.Bayar Hükümeti’nde İçişleri Bakanlığı’na ve parti genel sekreterliğine getirildi. Bayar’ın istifası üzerine, Cumhurbaşkanı İ. İnönü tarafından başbakanlığa atandı (25 Ocak 1939). Bu görevini, ölümüne kadar sürdürdü.


Kısa Biyografisi

Dr. Refik Saydam ( 8 Eylül 1881, İstanbul – 8 Temmuz 1942, İstanbul)

Eski başbakanlardan, tanınmış devlet adamlarımızdandır. İstanbul’da doğdu. Yağ tüccarı Ulu Ahmet Efendi’nin oğludur. 1892’de Fatih Askerî Rüştiyesi’nde, Çengelköy Askerî Tıbbiyesi’ nde okudu, 1905’te doktor yüzbaşı olarak okulu bitirdi. Stajını yaptıktan sonra 1910′ da Almanya’ya gönderildi. Berlin’de Askerî Tıp Akademisi’nde kurs gördü, sonra Brandenburg askerî sahra sıhhî tesislerinde, Spandau’da bulunarak bilgisini artırdı.

Advertisement

Balkan Savaşı’nın çıkması üzerine yurda dönen Refik Saydam seyyar askeri hastahanelerle birlikte cephelerde bulundu. Birinci Dünya Savaşı’nın başladığı yıl Sahra Sıhhiye Genel Müfettişliği vekili bulunuyordu Savaş sonuna kadar bu görevde kaldı,

19 Mayıs 1919’da Atatürk’le birlikte Samsun’a gidip Kurtuluş Savaşı’na katılan Dr. Refik Saydam ilk Türkiye Büyük Millet Meclisine Beyazıt (Doğu Beyazıt) milletvekili olarak katıldı, sonra Millî Savunma Bakanlığı Sıhhiye dairesi başkanı oldu. Daha sonra, değişik aralarla, beş kere Sağlık Bakanlığı etti. Atatürk’ün ölümü üzerine İçişleri Bakanı ve C.H.P. genel sekreteri olan Dr. Refik Saydam 1939′ da Başbakan oldu. İkinci Dünya Savaşı’nın ilk günlerinde Türkiye’nin başbakanı bulunan Dr. Refik Saydam geniş görüşlü, teşkilâtçı bir devlet adamıydı.

 


Leave A Reply