İbrahim Tennuri Kimdir?

0

İbrahim Tennuri kimdir ve ne yapmıştır? İbrahim Tennuri hayatı, biyografisi, şiirleri, eserleri hakkında bilgi.

İbrahim Tennuri

İbrahim Tennuri; (d. Sivas? – ö. 1482, Kayseri), mutasavvıf şairdir.

İlk eğitimini aile çevresinden aldı, daha sonra Konya’da Sarı Yakub’un öğrencisi oldu. Bir süre Kayseri’de Huand Hatun Medresesi’nde müderrislik etti. Tasavvufa yöneldi ve Akşemseddin’e bağlandı. Onun ölümünden sonra Bayramiye-i Şemsiyenin ilk temsilcisi oldu. Kayseri’de kurduğu tekkede irşada başladı. 15. yüzyıl tekke edebiyatının ünlü adlarından olan İbrahim Tennuri, Âşık mahlası ile Yunus tarzında şiirler ve ilahiler söylemiştir. Bayramiliğe dayanan mistik görüşlerini yansıtan şiirleri mecmualarda kalmış, derlenmemiştir. Mesnevi tarzında yazdığı ve ibadet, muamelat, din ve ahlaka ilişkin görüşlerini dile getirdiği Gülzar-ı Manevî adlı 5.059 beyitlik yapıtı, Gülzar-ı Manevi ve İbrahim Tennurî (1978) adıyla basılmıştır.


Leave A Reply