Iğdır İli Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Iğdır ili nerededir? Iğdır ilinin ilçeleri, iklimi, bitki örtüsü, yüzey şekilleri, özellikleri ile ilgili bilgi.

IğdırIĞDIR
Yüzölçümü: 3.539 km2.
İlçeleri: Merkez, Aralık, Karakoyunlu, Tuzluca.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin Erzurum-Kars Bölümü’nde il ve aynı ilin merkezi kenttir. Kuzeyden Ermenistan ve Kars, doğudan İran ve Azerbaycan’a bağlı Nahcivan Özerk Bölgesi, güneyden Ağrı, batıdan Kars ile çevrilidir.

Yüzey Şekilleri: İl toprakları genelde yüksek yayla topraklan ve dağlarla kaplıdır. Aras Dağları’nın doğu bölümü ve Büyük Ağrı Dağı’nın kuzey etekleri (Merkez ve Aralık ilçeleri); Durak ve Perli dağları (Tuzla ilçesi); Iğdır Ovası ve Aras Irmağı vadisi yüzey şekillerine egemendir. Güneyi hafif engebeli görünümdedir. Büyük Ağrı Dağı (5.137 m), güneybatıda yer alan Zor Dağı’nda Akpınar Tepe (3.196 m), Boztepe (2.927 m), Kızılcaziyaret Dağı (3.231 m), Ağrı sınırında Burak Dağı (2.806 m), Kale Dağı (3.196 m), Pamuk Dağı (2.639 m) ilin başlıca yükseltilerini oluşturur. Ortalama yükseklik 2.900 m’yi aşar. Iğdır Ovası, Aras Irmağı boyunca 500 m’ye kadar alçalır. Bingöl Dağları’ndan doğan Tuzluca; Merkez ve Aralık ilçelerini geçtikten sonra kuzeydoğuya kıvrılarak Ermenistan topraklarına Aras’ın yanı sıra Karasu, il topraklarından geçen başlıca akarsulardır. Güney ve batıdaki yüksek yamaçlardan toplanan sular, ilin irili ufaklı akarsularını oluşturur ve tümü Aras Irmağı’nı besler.

Aras Irmağı üzerindeki regülatörden tarım alanlarının sulanmasında yararlanılır. Ağrı İli sınırında bulunan Balık Gölü’nün küçük bir bölümü il toprakları içinde yer alır. Paleozoik dönem volkanik formasyonlar ile kuarterner dönemde oluşmuş kum ve çakıl tabakaları il topraklarının jeolojik alt yapısını oluşturur.

İklim ve Bitki Örtüsü: İlde Doğu Anadolu’ya özgü sert karasal iklim egemendir; dağlık alan ve yaylalarda uzun süren kışlar ve kısa süren yazlar görülür. Aras Vadisi boyunca iklim daha yumuşak bir özellik kazanır. Bu durumun başlıca nedeni, Iğdır Ovası’ nın bir çöküntü alanı olmasıdır. İl merkezinde yıllık ortalama sıcaklık 11.2° C, bugüne kadar ölçülen en düşük sıcaklık -30.3°C (1953), en yüksek sıcaklık 41.5°C (1966) olarak ölçülmüştür. En soğuk ay ocak (ortalama -2.7°C), en sıcak ay temmuz (ortalama 24°C), sıcaklığın 0°C’nin altına düştüğü gün sayısı 116’dır. Yıllık ortalama yağış oldukça düşüktür (251.6 mm). Yağışlı gün sayısı 12-13, kar kalınlığı 30 cm’dir. Kar uzun süre yerde kalır. Egemen rüzgâr yönü kuzeybatıdır. Doğal bitki örtüsü açısından oldukça zayıf olan ilde; seyrek yayılmış meşe ağaçlan, kuzey yamaçlarda sarıçamlar, yaylalarda ilkbaharda görülen yayla ve çayır otları vardır. Iğdır Ovası’nda kavak ağaçlarından oluşan kümelere rastlanır.

Advertisement

Toplumsal Yapı ve Ekonomi: Iğdır İli, illerin nüfus büyüklükleri sıralamasında son sıralarda yer alır. Nüfusun büyük bölümü (% 70) kırsal alanda yaşar. En yüksek nüfuslu ilçe Merkez İlçe, en düşük nüfuslu ilçe Aralık’tır. Tuzluca İlçesi’nde göçler, önemli nüfus düşüklüğüne neden olmuştur.

İlin ekonomisi büyük oranda tarım ve hayvancılığa dayanır. Elverişli bir iklime sahip olan Iğdır Ovası’nda pamuktan şekerpancarına kadar çeşitli tarım ürünleri ekilir: Buğday, arpa, çavdar, fiğ, şekerpancarı, pamuk, pamuk tohumu, ayçiçeği; meyvelerden kayısı, zerdali, elma. Yaylalarda koyun ve keçi, yerleşim alanlarında aile işletmeleri biçiminde sığır beslenir. Hayvansal ürünlerden et, süt, deri, yün, tereyağı, il tüketiminde kullanıldığı gibi il dışına da pazarlanır.

Deniz düzeyinden 858 m yükseltide kurulu olan il merkezinin ilçeler ve öteki illerle düzenli karayolu bağlantısı vardır. İstanbul’a 1.603 km, İzmir’e 1.853 km, Ankara’ya 1.250 km ve Erzurum’a 373 km uzaklıktadır.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply