Ihlara Vadisi Nerededir? Coğrafi Konumu, Özellikleri, Tarihçesi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Ihlara Vadisi’nin coğrafi konumu, özellikleri, tarihçesi, içinde bulunan kiliseler nelerdir? Ihlara Vadisi hakkında bilgi.

Ihlara vadisi

Kaynak: kulturportali.gov.tr

Ihlara Vadisi

Ihlara Vadisi, İç Anadolu Bölgesi’nde doğal, tarihsel ve arkeolojik değerleriyle ünlü vadidir. Tuz Gölünün güneydoğusundadır. Melendiz Dağından kaynaklanan küçük akarsuların birleşmesiyle oluşan ve güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda akarak Tuz Gölüne ulaşan Melendiz Suyunun vadisinin Selime ile Ihlara köyleri arasındaki kesimini kapsar. Aksaray ilinin Güzelyurt ilçesi sınırlan içinde kalır. Türkiye’nin en önemli turistik yörelerindendir.

Ihlara Vadisine Selime köyünden başlayan dar bir boğazla girilir. Bu kesimde Ihlara Suyu adıyla bilinen Melendiz Suyu, Ihlara ve Selime köyleri arasında 30’a yakın menderes çizerek dar tabanlı ve kenarları duvarı andıran dimdik yamaçlı, derin bir vadide akar. Bu iki köy arasındaki uzaklığın kuş uçuşu 8 km kadar olmasına karşın, akarsuyun menderesler yaparak akması nedeniyle gerçek uzaklık 13 km’yi bulur. Vadinin kuzey girişi yakınındaki Selime köyü çevresinde tüflerden oluşmuş koniler ve peribacaları vardır. Selime’nin hemen güneydoğusunda yer alan Yaprakhisar köyü çevresinde de az sayıda koni ve peribacasına rastlanır.

Ihlara vadisi

Kaynak: kulturportali.gov.tr

Kiliseler

Bizans döneminde bu yörede yaşayanlar Ihlara Vadisinin dik yamaçlarındaki tüfleri oyarak pek çok manastır, kilise ve mağara konut yapmışlardır. Selime ile Ihlara köyleri arasındaki, en eskisinin 9. yüzyılda yapıldığı sanılan kiliselerle manastırların duvar ve tavanları fresklerle süslenmiştir. Girişinde kötü ruhlara karşı uyanık kalmayı düşündüren, madalyon içinde üç horoz figürü, kubbesinde ise Hz. İsa’nın doğumunun ve göğe çıkışının canlandırıldığı freskler bulunan Ağaçaltı Kilisesi 9. yüzyılda yapılmıştır. Aynı dönemden kaldığı sanılan öteki yapılar, geniş bir giriş mekânıyla bir şapelden oluşan Pürenliseki Kilisesi ve içinde bir duvarla ayrılmış iki mezar odası bulunan Kokar Kilise’dir. Dış görünüşüyle öteki yapılardan ayrılan Sümbüllü Kilise’nin 10. ve 11. yüzyıl yapısı olduğu sanılmaktadır. Kubbesi Hz. İsa’nın göğe çıkışının canlandırıldığı fresklerle kaplı bu yapının iki katlı olması ve yakınında depo gibi kullanılmış oyukların bulunması, manastır olarak yapıldığı izlenimini vermektedir. 10. yüzyılda yapıldığı sanılan Yılanlı Kilise, Sümbüllü Kilise’nin karşısındadır. Adını, kötü ruhlu kadınların yılanlar tarafından cezalandırıldığını gösteren fresklerinden alan bu kilisenin bir kadınlar manastırı olduğu anlaşılmaktadır. Vadide tüflü araziye oyulmuş öteki önemli yapı kalıntıları Karagedik, Kırkdamaltı ve Eğritaş kiliseleriyle Direkli, Ala ve Kemerli kiliseleridir.

Ihlara Vadisi, çevresindeki step alanlarından belirgin bir farklılık gösterir. Derin vadinin tabanındaki akarsu boyunda bahçeler sıralanır. Doğanın şaşırtıcı bir biçimde gizlediği Ihlara Vadisi yamaçlarının çok yakınına gelmeden, çevreyle tam bir karşıtlık oluşturan doğal güzelliğinin farkına varılmaz.

Ihlara Vadisi madensuyu kaynakları bakımından da zengindir. Yaprakhisar köyüne 3 km uzaklıktaki Ziga Kaplıcası sularının sıcaklığı 35°C-51°C’dir. Tuzlu ve bikarbonatlı sulardan olan Ziga Kaplıcası kaynaklarının, banyo biçiminde kullanıldığında romatizmal ve jinekolojik hastalıklara, içildiğinde de metabolizma hastalıklarına iyi geldiğine inanılır. Ihlara köyündeki madensuyu kaynaklarının sıcaklığı ise 22°C-30°C’dir.

Advertisement

Vadinin güneydoğusunda yer alan ve belediyesi olan Ihlara köyüne Aksaray kentinden 42 km’lik bir yolla ulaşılır.


Leave A Reply