II. Dünya Savaşında Türkiye’nin Tutumu

0

II. Dünya Savaşına girmeyerek büyük bir felaketten kurtulmuş olan Türkiye’nin bu savaş esnasında ki politikası ve tutumu ile ilgili bilgiler.

İsmet İnönüTÜRKİYE’NİN TUTUMU

1939-1945 yılları bütün dünya için olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti için de büyük sorun ve sıkıntılarla dolu bir dönem oldu. Türkiye, savaşa girmemekte kararlı olduğu halde çevresi bir ateş ve kan çemberiyle sarılmıştı.

a. Orduyu sürekli olarak savaşa hazır halde tuttu, terhisleri kaldırdı.

b. Savaş boyunca 2 milyon kişiyi silah altında tuttu.

c. Bütün ekonomik gücünü askeri yatırımlara ayırmak zorunda kaldı.

d. Bunun sonucunda Türkiye’nin kalkınma ve sanayileşme çabaları oldukça yavaşladı.

• Üretim düştü. Temel gıda maddeleri bile güç temin edilir hale geldi.

• 2. ve 3. beş yıllık sanayi ve kalkınma planları uygulanamadı.

Türkiye’nin stratejik önemi nedeniyle gerek müttefikler, gerekse Mihver Devletler Türkiye’nin kendi yanlarında savaşması için çaba harcadılar.

• Türkiye’nin savaşa katılmakla elde edebileceği bir şey yoktu.

• Bu nedenle Cumhurbaşkanı İsmet İnönü başta olmak üzere Türk yöneticiler müttefikleri oyalama taktiği güttüler.

• Yapılan yoğun baskılar üzerine İsmet İnönü, prensip olarak savaşa girmeyi kabul etmekle birlikte Türkiye’nin ihtiyacı olan araç ve gereç temin edilmedikçe girilemeyeceğini belirtti.

• Müttefiklerin baskılarının giderek artması üzerine Türkiye, 1944’te Almanya ile diplomatik ilişkilerini kesti. 1945 başlarında Almanya’nın yenilgisi artık kesindi. Bu nedenle Türkiye, diplomatik bir jest olmak üzere 23 Şubat 1945’te Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etti.

• Türkiye’nin bu savaş ilanının bir nedeni de savaş sonrası oluşturulacak uluslararası kuruluşlara kolayca girebilmesiydi.


Leave A Reply