II. Dünya Savaşının Nedenleri, Savaş Neden ve Nasıl Başladı? Yayılması

0
Advertisement

II. Dünya Savaşının nedenlerinin maddeler halinde verildiği yazımız. II. Dünya Savaşı neden çıkmıştır sebepleri nelerdir?

İkinci Dünya Savaşı Resimleri

II. DÜNYA SAVAŞI

Savaşın Nedenleri

 1. I. Dünya Savaşı, Avrupa’yı büyük çapta ekonomik krize sokmuştu. Savaş sonrası imzalanan antlaşmalarla Avrupa’nın dengesi iyice bozulmuş, barış kurulacağı yerde yeni sorunlar yaratılmıştı. Özellikle Versay Antlaşması, II. Dünya Savaşı’nın çıkmasına ortam hazırlamıştır.
 2. Yeni sömürgeler elde etme umuduyla I. Dünya Savaşı’nı başlatan Almanya, yeni sömürgeler elde edemediği gibi eski sömürgelerin yanı sıra kendi topraklarını da kaybetti. Savaş sonrasında, enflasyon ve işsizlik en önemli sorunlar arasında yer aldı. Bir kurtarıcı bekleyen yığınların bu beklentilerini çok iyi kullanan Hitler, 1933’te iktidarı ele geçirerek ırkçı, faşist bir rejim kurdu.
 3. İtalya, I. Dünya Savaşı’ndan galip çıkmış olmasına karşın çok ağır bir ekonomik bunalım içindeydi. Mussolini adındaki diktatör 1922’de iktidarı ele geçirmişti. Mussolini de Akdeniz’de bir İtalyan imparatorluğu kurma hayali peşindeydi.
 4. Düşünceleri aynı olduğu için Hitler ve Mussolini arasında bir yakınlaşma doğdu. Her iki lider de ülkelerini hızla silahlandırmaya başladılar.
 5. İtalya 1935’te Habeşistan’a saldırarak burayı işgal etti. Daha sonra Doğu Akdeniz’de iddialar ileri sürmeye başladı.
 6. İtalya ile Almanya aralarında anlaşarak Mihver Devletler Grubu’nu oluşturdular.
 7. Bundan sonra Almanya 1938’de “Alman” saydığı Avusturya’yı, Almanya’ya kattı. Arkasından Çekoslovakya’yı (Almanların da burada yaşadığı gerekçesiyle) işgal etti.
 8. Bütün bunlar olurken İngiltere ve Fransa kendi ekonomilerinin derdine düşmüşler, barışı sürdürmek için bu işgallere razı olmuşlardı.

SAVAŞIN BAŞLAMASI

 1. Hitler, Polonya’nın bir bölümünün Alman toprağı olduğunu iddia ediyordu. Bunun üzerine Polonya’nın doğusunda gözü olan Sovyet Rusya ile bir antlaşma imzalayarak Polonya’yı onlarla paylaştı.
 2. Antlaşma gereği Alman birlikleri 1 Eylül 1939’da Polonya’ya girdiler.
 3. Polonya’ya güvence vermiş olan İngiltere ve Fransa bu işgal üzerine Almanya’ya savaş ilan ettiler ve böylece II. Dünya Savaşı başlamış oldu.
 4. İtalya, Japonya, Bulgaristan, Macaristan ve Romanya Almanya tarafında yer aldı.
 5. Alman orduları kısa sürede Fransa’yı çökerterek Paris’i ele geçirdi. Öte yandan Amerika da ingiltere ve Fransa’nın yanında savaşa girdi.
 6. Norveç, Danimarka, Belçika, Hollanda, Lüksemburg’u işgal eden Almanya bu sefer Rusya’yı da işgal etmeye başlayınca Rusya da Almanya’ya karşı savaşan gruba katıldı.
 7. Daha sonra Almanlar, Yugoslavya ve Yunanistan’ı işgal ettiler, Kuzey Afrika’da savaşan İtalyanlarla birlikte Mısır’a kadar ilerlediler.
2 Dünya Savaşı

Kaynak: commons.wikimedia.org

Kaynak – 2

II. Dünya Savaşı İle İlgili Bilgiler

İkinci Dünya Savaşı Nasıl Başladı:

Birinci Dünya Savaşından yirmi yıl sonra dünyanın huzur ve rahatı yeniden bozuldu. Savaştan yenilmiş olarak çıkan Almanya, az zamanda kuvvetlenmiş, İtalya ve Japonya ile birleşerek yeni bir savaş için geniş hazırlıklara başlamıştı. Esasen yeni bir savaş için birçok bahaneler de vardı. Almanya bu sırada Nazi yönetimini kuran Hitler’in eline geçmişti. Hitler’in amacı bütün Avrupa’da ve dünyada üstünlük kurmaktı. Bu sırada İtalya’da Faşizm yönetimini kuran Mussolini de aynı kafadaydı. Bu iki devlet şefi, demokrasi dünyasının barışseverliğinden faydalanarak yeni bir savaş için iyicene silahlanmışlardı.

Hitler 1938’den itibaren Avrupa’da sağa, sola saldırmaya başladı. Bu sırada Musolini de fırsatı kaçırmak istemedi, İtalyanların öteden beri göz diktikleri Habeşistan’a saldırdı. Japonlar da zaten 1931’den beri Çinlilerle savaşmakta idiler. Bu suretle daha 1935’ten başlayarak dünyamız kötü bir durum almıştı.

Hitler, 1938’de komşusu bulunan Avusturya ve 1939’da Çekoslovakya devletlerini Almanya’ya bağladı. Arkasından Danzig şehri yüzünden Polonya ile bozuştu. İngiliz ve Fransızlar savaşa engel olmak istediler. Fakat Hitler’e söz dinletemediler. Bu durum karşısında Polonya’ya garanti verdiler.

Hitler yeni bir savaşı göze almıştı. Bunun için 1939 yılı yazında Rusya ile bir saldırmazlık anlaşması imzalandı. Bunun arkasından da l Eylül 1939’da Polonya’ya savaş açtı. 24 saat sonra İngiltere, arkasından da Fransa, Almanya’ya savaş ilan ettiler. Bu suretle dünyanın en büyük ve kanlı savaşı olan İkinci Dünya Savaşı başlamış oldu.

Advertisement

İkinci Dünya Savaşının Yayılması

Savaş az zamanda gelişti. Almanlar 17 günde Polonya’yı istila ederek Ruslarla paylaştılar. O kış her iki taraf da hazırlıkla vakit geçirdi.

1940 yılı baharında Almanlar ansızın, savaşla hiç bir ilgisi olmayan Norveç, Danimarka ve Hollanda’ya saldırdılar. Bir süre sonra da büyük kuvvetlerle Belçika ve Fransa’nın üzerine atıldılar. Bu iki devlet, Alman ordularının hızı ve büyük kuvveti karşısında dayanamayarak teslim oldular. Tam bu sırada fırsatı kaçırmak istemeyen Musolini’de Almanlarla bir olarak Fransa ve İngiltere’ye savaş açtı. İngiltere çok zor bir duruma düştü. Buna rağmen savaşa devam etti.

1940’ta İtalya, Yunanistan’ı istilaya kalktı. Fakat yenilmeye başladı. Bunun üzerine Almanlar, Yugoslavya’yı, Bulgaristan ve Yunanistan’ı altüst ettiler. Bu suretle savaş bizim sınırlarımıza da, geldi. Ege ve Akdeniz, savaş alanı oldu. Almanlar, Yunanistan’ı ellerine geçirdikten sonra Girit’i aldılar. Fakat bu sırada Almanlarla Rusların araları açıldı. Hitler, 22 Haziran 1941’de Rusya’ya saldırdı. Bu suretle savaş daha çok gelişti. Çok kanlı ve korkunç bir döneme girdi. Almanların Rusya’da ilerledikleri bir sırada Japonlar da ansızın Hawai adalarına saldırarak Amerika Birleşik Devletlerine savaş açtılar, İkinci Dünya Savaşının başından beri bu savaşa girip girmeyeceği belli olmayan A. B. Devletleri de bu suretle İkinci Dünya Savaşına katılmış oldu.

Amerika’nın savaşa girmesinden sonra İkinci Dünya Savaşı daha korkunç oldu. Milyonlarca insana ölüm ve felâket saçmaya başladı.

İkinci Dünya Savaşının Sona Ermesi:

1943 yılı sonlarında Bağlaşık devletler üstün bir duruma geçtiler. Amerikalılar Büyük Okyanus’ta başarılar kazandılar. Japon donanmasını yenerek Filipin adalarına doğru ilerlediler. Öte yandan Kuzey Afrika’ya çıktılar. Bu sırada Almanlar, Norveç’ten İspanya’ya kadar olan bütün Batı Avrupa kıyılarını bir kale haline getirerek Rusya’da ve Afrika’da kanlı savaşlara devam ettiler.

1943 yılında Bağlaşık devletler Kuzey Afrika’da saldırıya geçerek Alman ve italyan kuvvetlerini Tunus’a kadar sürdüler. Tunus’u da aldıktan sonra Sicilya adasına ve İtalya’ya çıktılar. Bu suretle Avrupa’da Almanlara karşı birinci cephe’yi açtılar.

Advertisement

Bağlaşık devletlerin İtalya’ya çıkmaları üzerine savaştan yorulan İtalyanlar teslim oldular. Mussolini esir edildi. Bir süre sonra halk tarafından öldürüldü ve ölüsü sokaklarda sürüklendi.

Gene 1943 yılı içinde Amerikalılar Büyük Okyanus’ta Japonlar tarafından işgal edilmiş olan adaları birer birer geri alarak Japonya yakınlarında bulunan Okinava adasını ellerine geçirdiler. Buradan Japonya’yı havadan bombardımana başladılar.

Haziran 1944’te Bağlaşık kuvvetler Fransa’nın Batı kıyılarına çıkarak Almanlara karşı ikinci cepheyi açtılar. Alman savunmasını yararak Fransa’yı kurtardılar. Bu sırada Amerika’dan büyük ölçüde yardım gören Ruslar da doğudan saldırıya geçerek Almanları Rusya ve Polonya topraklarından çıkardılar.

1945 yılı baharında Amerikan, İngiliz ve Fransız kuvvetleri batıdan, Ruslar da doğudan Almanya’ya büyük saldırılarına başladılar. Rus kuvvetleri Berlin’e yaklaştığı sırada Hitler intihar etti (1 Mayıs 1945). Yeni kurulan Alman hükümeti 7 Mayıs 1945 tarihinde kayıtsız ve koşulsuz teslim oldu.

Avrupa’da savaş bittikten sonra Amerikalılar tüm güçleriyle Japonya üzerine yüklendiler. Fakat Japonlar teslim olmayı reddettiler. Bunun üzerine Amerikalılar İkinci Dünya Savaşı sonlarında bulmuş oldukları atom bombasını Japonya üzerine atmaya karar verdiler. İlk atom bombasını Hiroşima üzerine (6 ağustos 1945), bundan üç gün sonra da Nagazaki üzerine ikinci atom bombasını attılar. Bu bombalar yüz binlerce insanın birden ölümüne yol açtı. Bu korkunç silâhın büyük zararlarını gören Japonlar daha fazla dayanamadılar ve 19 ağustos 1945 günü teslim oldular. Zaten teslim olmaya hazırlanan Japonlar üzerine neden atom bombası atıldığı günümüzde hala bir tartışma konusu olup Amerika iki atom bombası için hala Japonya’dan özür dilememiştir.

Bu suretle altı yıldan beri devam eden, milyonlarca insanın ölümüne ve yüz milyonlarca servetin yok olmasına ve dünya uygarlığının büyük ölçüde zararına yol açan İkinci Dünya Savaşı, askerlik bakımından sona ermiş oldu. Japonya yalnız Amerikalılar, Almanya ise Ruslar, Amerikalılar, İngilizler ve Fransızlar tarafından işgal olundu. Doğuda Ruslar Mançurya’ya girdiler. Endonezya, Çin Hindi ve Çin toprakları Japon istilâsından kurtuldu.

İkinci Dünya Savaşında Türkiye’nin Güttüğü Siyaset:

İkinci Dünya Savaşı başlamadan önce 10 Kasım 1938’de Atatürk ölmüş, İsmet İnönü Türkiye’nin ikinci Cumhurbaşkanlığına seçilmişti (11 kasım 1938). O zaman ki hükümetimiz herhangi bir savaş ihtimaline karşı İngiltere ve Fransa ile bir dostluk anlaşması imzalamış, savaş başlayınca da gene herhangi bir kötü ihtimali düşünerek savaşa hazırlanmıştı.

Türkiye’nin bu uyanık hareketi çok yerindeydi. Zira bir süre sonra İkinci Dünya Savaşı başlamıştı. O zamanlar İtalyanların bizim yurdumuzda gözleri vardı. Bunun için memleketimizde derhal bir savaş olacakmış gibi sefer hazırlığı yapıldı. Nitekim biraz sonra İtalyanlar, Yunanistan’a saldırdılar. Bunlara yardımcı gelen Almanlar da Bulgaristan’a girerek sınırlarımıza dayandılar. Bu suretle Türkiye toprakları büyük bir tehlike içinde kaldı.

Fakat Türk azmi ve iradesi karşısında kalan ve onun ne yaman bir millet olduğunu çok iyi bilen Almanlar, bizim savaş hazırlıklarımız karsısında Türkiye’ye saldırmaya cesaret edemediler. Üstelik bizimle bir saldırmazlık paktı imzalayarak, Rusya üzerine yürüdüler.

Savaşın kuzey komşumuza sıçraması yurdumuzu daha büyük bir ateş çemberi içinde bıraktı. Fakat Türk milleti bu korkunç ateş çemberi içinde dahi eli tetikte gece gündüz sınırlarını bekledi ve İkinci Dünya Savaşına fiilen girmeden bu badireyi o dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü önderliğinde başarılı bir şekilde savuşturmuştur.

Advertisement


Leave A Reply