II. Mahmut Döneminde Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Yenilikler

0
Advertisement

II. Mahmut döneminde eğitim ve kültür alanlarında yapılan yeniliklerin, ıslahatların maddeler halinde sıralandığı yazımız.

II. Mahmut

II. Mahmut

*** Medreselerin yanında ilk kez sivil amaçlı, Avrupa tarzında eğitim kurumları açıldı.

*** Avrupa’ya eğitim amacıyla öğrenci gönderildi.

Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi ve Avrupa tarzında sivil okulların açılması, Osmanlı ülkesinde kültür çatışmasına neden olmuştur. Eğitimde doğan bu iki başlılık, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun (Öğretimin Birleştirilmesi Yasası) çıkarılmasıyla ortadan kaldırılmıştır.

*** İstanbul’da ilköğretim kız ve erkek çocuklar için zorunlu hale getirildi.

Advertisement

*** Yüksek öğretime öğrenci yetiştirmek için Rüşdiye (ortaokul) ve Mekteb-i Ulum-u Edebiye gibi orta dereceli okullar açılmıştır.

*** Devlet memuru yetiştirmek için Mekteb-i Maarif-i Adliye açıldı.

*** Mekteb-i Harbiye (Harp Okulu), Mekteb-i Tıbbiye (Tıp Fakültesi), Mızıka-i Hümayun (Bando Okulu) gibi yüksek okullar açıldı.

*** Yabancı dile büyük önem verilmiş ve yabancı dil bilen Müslüman çevirmenler yetiştirilmiştir.

Advertisement

*** Avrupalı tarz müzik serbest bırakılmıştır.

II. Mahmut Dönemi’nde;

*** Avrupa tarzında okulların açılması,

*** Avrupa’ya öğrenciler gönderilmesi,

Advertisement

*** Devlet adamlarının Avrupa ziyaretlerini artırması,

*** Avrupa tarzında modern okulların açılması

gelişmeleri, Osmanlı Devleti’nin Batı külltürleriyle etkileşimini artırmıştır.

*** Takvim-i Vekayi adıyla resmi gazete çıkarılmıştır.

Advertisement

Bu gazeteyle halkın yeniliklerle ilgili aydınlatılması, ülke genelinde ve Avrupa’daki gelişmelerden haberdar edilmesi amaçlanmıştır. Böylece, önceki yüzyıllardan farklı olarak, ıslahatlarda halkın duygu ve düşüncelerine daha fazla önem verilmiştir.


Leave A Reply