Ilgın Ağacı Özellikleri

0
Advertisement

Ilgın nasıl bir bitkidir? Ilgın ağacı türleri, nerelerde yetişir, özellikleri nelerdir? Ilgın ağacı hakkında bilgi.

Ilgın

Ilgın; ılgıngiller (Tamaricaceae) familyasının Tamarix cinsini oluşturan 54 kadar çalı ve küçük ağaç türünün ortak adıdır. Akdeniz bölgesinden Orta Asya’ya ve Çin’in kuzey kesimlerine kadar uzanan bölgelerdeki tuzlu ve çorak kıyılarda, dağlık alanlarda ve yarı kurak topraklarda yetişir. Tamarix’e çok yakın bir cins olan Myricaria’nin (10 tür) bazı üyeleri de parkçılıkta ılgın olarak adlandırılır.

Yetiştikleri topraklarda çok derinlere kök salan bu bitkilerin ince, uzun dalları; grimsi yeşil, küçük pulsu yaprakları ve gövdeden çıkarak ya da dalların ucundan sarkarak bitkiye tüysü bir görünüm veren küçük, pembe çiçekleri vardır. Çiçekler dört ya da beş taç ve çanakyaprak ile dört ya da beş erkekorgan içerir. Meyveler çok tohumlu bir kapsüldür; tohumların ucunda tüy demetleri bulunur.

Kuraklığa, tuzlu topraklara ve tuzlu suya karşı dayanıklı olan bu ağaçlar kumulların hareketini engellemek ve tuzlu, çorak alanları yeşillendirmek amacıyla kullanılır. Bazen 18 m’ye kadar büyüyebilen T. aphylla’ dan çöl bölgelerinde rüzgâr perdesi olarak yararlanılır. T ramosissima (ya da T. pentandra) ve T. chinensis gibi bazı türler süs bitkisi olarak yetiştirilir. Anadolu’da ve Trakya’da da kendiliğinden yetişen çeşitli ılgın türlerine rastlanır (örn. T. parviflora ve T. tetrandra).

Advertisement

Leave A Reply