İlkel Kültür Nedir?

0
Advertisement

İlkel kültür nedir, özellikleri nelerdir? İlkel kültürlerin yapısı, hakkında bilgi.

İlkel Kültür

İlkel kültürler, ilk antropologların, genellikle yazılı dili bulunmayan, başka topluluklardan görece kopuk yaşayan, az nüfuslu, toplumsal kurumların ve teknolojinin görece basit olduğu, toplumsal ve kültürel değişimin genellikle yavaş gerçekleştiği topluluklar için kullandığı terimdir. Tanıma göre böyle topluluklarda tarihsel olaylar ve efsaneler sözlü gelenekle aktarılır; özellikle bu amaçla yetiştirilmiş bir kişi ya da grup da bulunabilir.

İnsan topluluklarıyla bunların kurumları ve ürünleri için ilkel sözcüğünün kullanılması, 20. yüzyılda, antropoloji biliminin doğuşundan beri paylaştığı sömürgeci anlayışın kalıntısı olarak görülmeye başlanmıştır. Bu yeni yaklaşıma göre yabanıl, yazı-öncesi ve benzeri sözcüklerle birlikte ilkel terimi de bu kültürlerin “yüksek” ya da “yazılı” uygarlıklara göre daha geri bir gelişme aşamasında bulunduğu örtük varsayımını içerir. Çağdaş antropologlar, kolaycı saydıkları bu varsayımdan genellikle uzak durmayı yeğlerler. Üstelik bu terimler, başlangıçta birçok yazarca, söz konusu halkların zihinsel ve ahlaksal bakımdan aşağı konumda olduğunu vurgulamak amacıyla kullanılmıştır. Bazı yazarlar ise olumsuz çağrışımlara yol açmamak için “yazısız” terimini kullanırlar. Ama bir kültürün bir başkasınca tanımlanmasındaki güçlükler bu yöndeki tüm belirlemelerde sorun yaratır. Nesnel bir antropoloji sözlüğünün dayanacağı ölçütler konusundaki kapsamlı tartışma günümüzde de sürmektedir.


Leave A Reply