İmadeddin el Isfahani Kimdir?

0

İmadeddin el-Isfahani kimdir, ne yapmıştır? İmadeddin el-Isfahani hayatı, biyografisi, tarihe katkıları ve eserleri hakkında bilgi

İmadeddin el-Isfahani

İmadeddin el-Isfahani; tam adı İmadeddin Muhammed Bin Muhammed el-kâtib el-Isfahani, Kâtib İmadeddin Isfahanı olarak da bilinir (d. 1125, Isfahan, İran – ö. 1201, Suriye), Irak ve Horasan Selçukluları dönemini anlattığı yapıtıyla tanınan Arap tarihçidir.

İlköğrenimini Kâşan’da yaptı. Daha sonra Bağdat’ta fıkıh okudu. 1156’da Bağdat’ı Irak Selçuklularına karşı başarıyla savunan Abbasi halifesi Müktefi’yi (hd 1136-60) kutlamak için yazdığı kasideyle vezir İbn Hübeyre’nin sevgisini kazandı. Onun tarafından naip olarak Vâsıt’a atandı. Bu görevi İbn Hübeyre’nin ölümüne (1165) değin sürdü.

Bir süre sonra Nureddin Zengi’nin (hd 1146-74) kâtibi olan İmadeddin, onun kendi adına yaptırdığı medreseye müderris olarak atandı, ama Nureddin Zengi’nin ölümünden sonra görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Humus’u alan Salaheddin Eyyubi’yi övmek için bir şiir yazdı. Bununla Eyyubi’nin yakınlığını kazandı ve bütün seferlerine katıldı. Onun ölümünden sonra köşesine çekilerek kendini bütünüyle çalışmalarına verdi.

İmadeddin el-Isfahani’nin en önemli yapıtı, Selçuklu veziri Enûşirvan bin Halid’in Fütûr-ı Zamani’s-Südûr ve Südûr-i Zama-ni’l-Fütûr adlı ânılarını temel alarak bazı eklerle oluşturduğu ve olayları 1180’e değin getirdiği Nusretü’l-Fetre ve Usretü’l-Fitra adlı Irak ve Horasan Selçukluları tarihidir. 12. yüzyıl Arap şairlerinin şiirlerini içeren Haridetü’l-Kasr ve Ceridetü Ehli’l-Asr (1897) adlı derleme, Salaheddin Eyyubi’nin Suriye ve Filistin fetihlerini anlatan Kitabü’l-Fethi’l-Kussî fi’l Fethi’l-Kudsî (1888), günümüze yalnızca bir bölümü ulaşan anı kitabı el-Berkü’ş-Şâ’mi İmadeddin’in öbür yapıtlarıdır.


Leave A Reply