İmadettin Zengi Tarafından Kurulmuş Zengiler Hanedanı Hakkında Bilgi

0

Zengiler kimdir? İmadettin Zengi tarafından kurulumuş Zengiler hanedanı ne zaman ve nerede yaşamışlardır? Zengilerin özellikleri, hakkında bilgi.

İmadettin Zengi

İmadettin Zengi

Zengiler; Selçuklular’a tâbi olarak saltanat sürmüş ünlü bir Türk hanedanıdır. Haçlılar’a karşı Müslüman dünyasını savunmuşlardır. “Musul Atabeyleri” diye de anılırlar. Hanedanın kurucusu İmadettin Zengi, Haçlılar’a karşı zaferleri ve en kritik anlarda İslâm – Türk dünyasını savunmasıyla Ortaçağ tarihinin seçkin simaları arasında yer alır.

İmadettin, Selçuklular’ı metbu tanımak suretiyle Kuzey Irak, Kuzey Suriye, Elcezire, Urfa bölgelerinde önemli bir krallık kurdu. 1146’da öldürülünce yerine büyük oğlu Seyfettin Gazi, sonra ortanca oğlu Kutbettin Mevdut geçti. Küçük oğlu Nurettin Mahmut ise, başkent Halep olmak üzere Kuzey Suriye ve civarında kendine ayrı bir krallık kurdu. Halep şubesi de Musul gibi Selçuklular’a yani Büyük Türk Hakanlığı’ na tâbi idi. Nurettin Mahmut, Haçlılar’a karşı zaferlerinde, babasını da geçti; bütün İslâm dünyasının kahramanı haline geldi.

Hanedana mensup prensler, Sincar’da (1170-1220) ve Cezire-i İbni Ömer de (1170 – 1227) iki ayrı prenslik daha kurdular. 1183’te Halep, tekrar Musul Şubesine geçti. 1146’da Musul Atabeyleri, Halep’i elden çıkardılar. 1233’ten 1262’ye kadar 29 yıl, Zengiler’in veziri olan Bedrettin Lûlû ve 3 oğlu, Musul Atabeyi olarak Zengi devletini devam ettirdiler. 1262’de İlhanlılar, Musul’a girip devlete son verdiler. Zengiler’in diğer dalları da Eyyûbiler’e katıldı.


Leave A Reply