İmhotep Kimdir?

0
Advertisement

İmhotep kimdir ve ne yapmıştır? İmhotep hayatı, Mısır tarihindeki yeri, icatları ve eserleri hakkında bilgi.

İmhotep

İmhotep; Yunanca İmouthes (ü. iö 27. yy, Memphis, Mısır), Eski Mısırlı vezir, bilge, mimar ve müneccimdir. Üçüncü sülalenin ikinci firavunu Coser’in (iö y. 2686 – y. 2613) vezirliğini yapmış, ölümünden sonra Mısır ve Yunanistan’da hekimlik tanrısı sayılmış, Yunan tanrılarından Asklepios’la özdeşleştirilmiştir. Yukarı Nil kıyısındaki ilk İdfu tapınağının mimarı sayılan İmhotep’in Memphis (Memfis) kentindeki Sakkara nekropolünde inşa edilen basamaklı piramidi tasarlayarak Eski Krallığı (İÖ y. 2686 – y. 2160) başlattığı kabul edilir. En eski yontma taş anıt olarak bilinen piramit altı basamaktan oluşur, yüksekliği 61 m’dir.

İmhotep’in gerçekten hekimlik yaptığını kanıtlayan hiçbir yazılı belge yoktur. Ama Eski Krallık dönemindeki Mısır toplumu ve hekimlik konusunda bilgiler veren eski belgelerden, firavunun sarayının başbüyücüsünün genellikle devletin başhekimi olarak da görev yaptığı anlaşılmaktadır. İmhotep’in döneminin en büyük dehası olarak kazandığı ün, saraydaki konumu, kâtip olarak gördüğü eğitim ve ölümünden yalnızca 100 yıl sonra yan tanrı düzeyine yükselmesi, çok yetenekli bir hekim olduğunun kanıtı sayılabilir.

İmhotep, ancak İÖ 525’te Perslerin Mısır’ı ele geçirmesinden sonra eksiksiz bir tanrı konumuna yükseldi ve Memphis’in yüce üçlüsü içinde Nefertum’un yerini aldı. Üçlünün öteki üyeleri, evrenin yaratıcısı olan babası Ptah ile savaş ve salgın hastalık tanrıçası olan annesi Sehmet’ti. İmhotep kültü Eski Yunan ve Roma dönemlerinde doruğuna ulaştı. Memphis ve Nil ırmağındaki Philai Adasında (Arapça Ceziret File) bulunan tapınakları, tanrının rüyalarında onlara şifa yolunu göstereceği inancıyla İmhotep’e dua etmeye ve uyumaya gelen hastalarla dolup taşardı.

Advertisement

Leave A Reply