İmparator İle İlgili Cümleler

0
Advertisement

İmparator ile ilgili cümleler. İmparator kelimesi içeren “İmparator” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

İmparator İle İlgili Cümleler

 1. *** Her büyük imparatorluk tarih sahnesinden bir gün silinecektir.
 2. *** İmparator II. Theodosius döneminde 425-433 arasında imparatorluğun doğusundaki bütün Ariusçu toplulukları ziyaret ettikten sonra 12 ciltten oluşan kilise tarihini yazdı.
 3. *** Philostorgios’a göre Roma İmparatorluğu’nun ve klasik kültürün yerini barbarlığa bırakarak yıkılması, Hıristiyanlığın kıyamet öğretisini doğruluyordu.
 4. *** Herodes’in vasiyetinde Roma imparatoru Augustus’un yaptığı değişiklik doğrultusunda, Taberiye Gölünün doğusunda kalan bölgeye (bugün İsrail’in kuzeyi, Lübnan ve Suriye’nin güneyi) tetrarkhes (eyaletin dörtte birinin yöneticisi) olarak atandı.
 5. *** Bastırdığı sikkelere Roma imparatorunun resmini koydu.
 6. *** Taberiye Gölünün kuzey kıyısındaki Beytsayda kentini yeniden kurdu ve imparatorun kızının onuruna adını Julias olarak değiştirdi.
 7. *** İmparator lakaplı birçok futbolcu bulunmaktadır.
 8. *** İmparator III. Gordianus onun da katılmış olabileceği bir ayaklanmada öldürüldüğünde, praefectus praetorio’ydu (yüksek vali), imparator olur olmaz Perslerle barış yaptı.
 9. *** 4. yüzyıldan başlayarak Hıristiyan yazarlar Philippus’u ilk Hıristiyan imparator kabul etmiştir.
 10. *** Almanya’da Protestanlığın önde gelen isimlerinden biri olarak Alman prenslerinin Kutsal Roma-Germen imparatoru V. Karl’a (Şarlken) karşı bağımsızlığını savunmuştur.
 11. *** 1523’te güçlü Pfalz ve Trier elektörleriyle birlikte imparatorluk şövalyesi Franz von Sjckingen’in ayaklanmasını bastırdı.
 12. *** Küçük bir devleti büyük bir imparatorluğa döndüren büyük bir lider ve komutandı.
 13. *** İki yıl sonra komşu imparatorluk manastırları Fulda ve Hersfeld’deki köylü ayaklanmasını bastırarak ilk kişisel zaferini kazandı.
 14. *** 1529’daki II. Speyer Meclisi’nin 1526’da aynı kentte toplanan meclisin aldığı kararı iptal etmesi üzerine, Philipp önderliğindeki bir grup prens ve kent inanç sorunlarında imparatorluk içindeki her devletin yalnızca tanrıya karşı sorumlu olduğunu ileri sürerek karan protesto ettiler.
 15. *** Johann Friedrich’in yakalanması üzerine Haziran 1547’de imparatora teslim olan Philipp, kendisini affedeceğini umduğu V. Karl tarafından hapse atıldı.
 16. *** Damadı Saksonya dükü Moritz’le büyük oğlu Wilhelm’in Fransa kralı II. Henri ve öbür Alman prensleriyle ittifak kurarak Mart 1552’de imparatorluk topraklarına saldırmalarının ardından Johann Friedrich’le birlikte özgürlüğüne kavuştu ve Hessen’e döndü.
 17. *** V. Karl karşısında elde edilen zaferden sonra, Luthercilerin resmi öğretisi olan Augsburg İtikatnamesi’nin yandaşları 1555’te ilan edilen Augsburg Barışı’yla imparatorluk sınırları içinde Katoliklerle eşit yasal haklara kavuştular.


Leave A Reply