İnci Balığı (Cynolebias) Balığı Özellikleri ve Bakımı Hakkında Bilgi

0
Advertisement

İnci Balığı (Cynolebias) nasıl bir balıktır? İnci Balığı türleri, üretimi, yaşam koşulları, beslenmesi, bakımı ve özellikleri hakkında bilgi.

İNCİ BALIKLARI (Cynolebias)

1) MAVİ İNCİ BALIĞI (CYNOLEBİAS BELLOTTİ)

Balığın anayurdu Güney Amerika, özellikle Arjantindîr. Erkeği yedi santime kadar ulaşırsa da dişisi oldukça küçüktür. Çok güzel bir balık olan Mavi inci erkeğinde lacivert, açık mavi ve yeşilin tüm tonlarını bulabilirsiniz. Gövdesi ve yüzgeçlerindeki beyaz puanların inciyi hatırlatması nedeniyle «inci Balığı» adını gerçekten haketmiştir. Dişisi, zeytin yeşili renkte olup kahverengi çizgilerle süslüdür.

2) BEYAZ İNCİ BALIĞI (CYNOLEBİAS WHİTEİ)

Bu balıklar Brezilya asıllıdır. Erkeği sekiz, dişisi ise beş santim boyundadır Gövdesi karnına doğru gidildikçe açılan kahverengi bir fonla benzenmiştir. Bu koyu renk üzerinde parlak beyaz görünümlü açık mavi noktalar, gerçek birer inci gibi parıldar. Bu inciler lekesiz pembelikteki kuyruk yüzgecine doğru sıklaşır ve burada son bulurlar.

3) SİYAH İNCİ (CYNOLEBİAS NİGRİPİNNİS)

Dişisi erkeğinden renk olarak farklı görünümdedir. Siyah İnci ismi erkeğin, koyu siyah rengi fon üzerindeki parlak beyaz benekleri dikkate alınarak verilmiştir. Son derece barışçıl ve gösterişli bir balıktır. Boyu beş santime ancak ulaşır.

Bu balıkların akvaryumda üretilmesi çok zordur. Uzun bir süre uzmanlar tarafından yapılan pek çok deneme başarısızlıkla sonuçlanmışsa da, üremelerindeki giz ve zorluklar yenilmiş, pek çok özeni gerektirmesine rağmen akvaryumlarda üretilmesi başarılmıştır.

Advertisement

Yaşadıkları akvaryumun ısısı 24 ila 25 C da sabit tutulmalı, akvaryum suyuna litre başına 2,5 gr. hesabıyla tuz karıştırılmalı ve canlı yemle beslenilmelidir. Akvaryum tabanı on santim kalınlıkta iri taneli kumla kaplanmalı, bu tabanın yüzeyi tabana dikili olmayan bitki artıklarıyla kaplanmalıdır. Doğal ortamlarında yumurta bırakmaları suların çekildiği yaz aylarına rastladığından, akvaryumun su derinliği azaltılmalı ve tuzluluk oranı hafifçe artırılmalıdır.

Üremesi oldukça ilgi çekici ve diğer ailelerinkinden oldukça farklıdır. Doğal ortamlarında yaşadıkları suların bazen tamamen kuruyarak varlıklarını tehdit etmesi nedeniyle suların tekrar yeterli orana ulaşacağı sonbahara kadar yumurtalarını korumak zorundadırlar. Akvaryumda da ayni üreme güdüsüyle davranırlar.

Üremeye girecek çift, yumurta bırakmak için uygun buldukları bir yörede çukur açarlar. Dişi yumurtalarını bu çukura bırakır. Erkek de yumurtaların tümünü bu çukur içinde döller. Erkek ve dişi dölleme işleminden sonra yüzgeçlerinin yardımıyla bu çukurun üstünü bitki artıkları ye kumla örter. Ana babanın işi artık bitmiştir. Başka bir akvaryuma alınması yararlı bir davranış olacaktır. Yumurtaların açılması için oldukça uzun bir zamana ihtiyaç vardır. Tam üç aylık bir süre yumurtaların açılmasını sabırla beklemelisiniz. Bu arada da akvaryumun suyunu on günde bir 1/3 oranında ve akvaryumun tabanını karıştırmadan değiştirmelisiniz. Bu sürenin sonunda yumurtalar çatlayarak yavrular ortaya çıkar. Yavrular önce enfüzvuar, yumurta sarısı eriyiği, karides yumurtası ve daha sonra a’a canlı yemle beslenirler.

Kaynak 2

İnci Balığı

İnci Balığı

İnci balığı; Cyprinidae (sazangiller) familyasından tatlı sularda yaşayan birkaç balık türü ile Carapidae familyasından denizlerde yaşayan 27 kadar balık türünün ortak adıdır.

Tatlı sularda yaşayan inci balıklarından en geniş dağılım gösteren Alburnus alburnus türü, Avrupa’nın yanı sıra Türkiye’de Marmara Bölgesi’nin göl ve akarsularına yayılmıştır. Sırtı yeşil, yanları ve karnı beyaz, uzunluğu yaklaşık 20 cm’dir. Sürüler halinde ve genellikle yüzeye yakın dolaşan bu balık su omurgasızlarıyla beslenir. Eti lezzetli, ama oldukça kılçıklıdır. Pulları bazı ülkelerde yapay inci elde edilmesinde kullanılır.

Advertisement

Daha ince gövdeli olan A. albidus türü yalnız İtalya’da ve Türkiye’nin Ulubat ve Manyas golleriyle, bu göllere bağlantılı akarsularda yaşar. Gene çok benzer bir tür olan A. orontis kesikli yanal çizgisiyle ayırt edilir. Bu tür Türkiye’de Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinin batısıyla Ege ve Marmara bölgelerine yayılmıştır. Dağılımı çok sınırlı olan A. heckeli türünün yalnız Doğu Anadolu Bölgesi’nde, inci kefali adıyla tanınan Chalcalburnus tarichi (eskiden A. tarichi) türünün ise yalnız Van Gölü ve çevresindeki sularda yaşadığı bilinmektedir.

Denizde yaşayan inci balıkları (Carapidae familyası) ince ve uzun gövdeleriyle küçük bir yılan balığına benzer. Pulsuz ve genellikle saydam olan bu balıkların çoğu yaklaşık 15 cm uzunluğundadır. Sırt ve anüs yüzgeçleri gövdeyi üst ve alttan çevreleyerek kamçıya benzeyen kuyruğun ucunda birleşir. Ekonomik bir değer taşımayan bu balıklar denizhıyarı ve denizyıldızı gibi omurgasızların içinde yaşamalarıyla dikkat çeker. İnci balıkları deniz hıyarlarına anüs açıklığından girer ve bazen onların üreme ya da solunum organlarını yiyerek beslenir. Carapus acus Akdeniz ve Ege Denizinde yaşadığı bilinen tek incibalığı türüdür.


Leave A Reply