İncir Kuşu Hakkında Bilgi

0
Advertisement

İncir kuşu nedir, nasıl bir kuştur? İncir kuşunun özellikleri, nerede yaşar, türleri nelerdir? İncir kuşu hakkında bilgi.

İncir Kuşu

İncir Kuşu; Passeriformes (ötücükuşlar) takımının Motacillidae familyasının Anthus cinsini oluşturan 34 kuş türünün ortak adıdır. Küçük ve narin yapılı olan bu kuşlar kutup bölgeleri ve bazı adalar dışında dünyanın hemen hemen her yerinde yaşar.

İncir kuşlarının uzunluğu 12-23 cm arasında değişir. Tüyleri kahverengi çizgili, gagaları ince ve sivri uçlu, kanatları sivri, arka parmak ve tırnakları uzundur. Yerde zıplamadan dolaşıp buldukları böceklerle beslenen bu kuşlar havada alçala yüksele uçar. Uçarken kuyruklarındaki beyaz tüyler belirgin biçimde görülebilir.

Türkiye’de üreyen, kışlayan ya da göç ederken rastlanan beş türü vardır: Ağaçlık yerleri yeğleyen orman incir kuşu (A. trivialis), en çok çayırlık, bataklık yerlerde ya da kıyılarda yaşayan çayır incir kuşu (A. pratensis), kurak ve çorak yerleri yeğleyen kır incir kuşu (A. campestris), yazın gerdanı ve yüzünün yanları kırmızımsı tüylerle bezenen pasgerdan incir kuşu (A. cervinus), genellikle akarsu ya da göl kıyılarında rastlanan ve yazın yüksek dağlarda kar sınırının üstüne değin çıkan dere incir kuşu (A. spinoletta).

Advertisement

Leave A Reply