İngiliz Kralları II. ve III. Richard hakkında Bilgi

0
Advertisement

İngiltere kralları II. ve III. Richard’lar hakkında kısa bilgiler.

II. Richard : İngiltere kralı (Bordeaux 1367-Pontefract/Yorkshire 1400). Hükümdarlık dönemi: 1377-1399. Kara Prens Edward’in küçük oğludur. Dedesinin ölümü üzerine küçük yaşta tahta çıktı. Saltanatının ilk yıllarında veba salgını birçok kişinin ölümüne yol açtı. Vebanın getirdiği ekonomik çöküntü, 1381’de bir köylü ayaklanmasına yol açtıysa da küçük kralın kararlı tutumuyla kısa sürede bastırıldı. Bo-hemyalı Anne ile evlendiği yıl, oluşturduğu bir parti güçlenmesiyle parlamentonun denetiminde kurtuldu (1382), 1389’da amcası Thomas of Woodstock’u dışlayarak 1397’ye kadar etkili bir yönetim sergiledi. Amcalarından John of Gaunt’un oğlu Henry of Lancaster’in başkaldırması üzerine tutuklandı. Kapatıldığı Yorkshire’de Pontefact Şatosu’nda öldü.

III. Richard : İngiltere kralı (Fort-heringhay Şatosu/Northamptonshire 1452-Bosworth 1485). Hükümdarlık dönemi: 1483-1485. York Dükü Richard’ın küçük oğludur. 1461’de kardeşi IV. Edward’in tahta geçmesi üzerine Gloucester dükü oldu. Kardeşinin 1483’te ölümü üzerine naip olduğu V. Edward’i zindana atıp tahtı ele geçirdi. Yeğeniyle küçük kardeşini Londra Kulesi’nde öldürtmesi halkın tepkisini çekti. Bunun üzerine III. Richard sert bir yönetici oldu. 1485’te Richard Kontu Henry Tudor, III. Richard’ın ordusuyla Bos worth Ovası’nda karşılaştı. Savaşı Henry Tudor kazandı, III. Richard savaş alanında öldürülmesiyle Anjou Hanedanı da son buldu.


Leave A Reply