İngilizce Past Continuous Tense Örnek Cümleler, Konu Anlatımı

0
Advertisement

İngilizce past continuous tense, geçmişte devam eden zaman ile ilgili kurallar, konu anlatımı ve örnekler. Past Continuous Tense örnek cümleler.

İngilizce Past Continuous Tense

İngilizce Past Continuous Tense Örnek Cümleler – Konu Anlatımı

Past Continuous Tense, Türkçe’de geçmiş zamanın hikayesi olarak da ifade edilir ve “gidiyordum” “geliyordum” zamanlarının karşılığıdır. Yardımcı fiil olarak “was – were” kullanılır ve fiilin sonuna -ing takısı getirilir. Past Continuous Tense olumlu, olumsuz ve soru yapılarının kullanımıyla ilgili aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

(+) OLUMLU CÜMLE (-) OLUMSUZ CÜMLE (?) SORU CÜMLESİ
I was playing (Oynuyordum  ) I wasn’t playing (Oynamıyordum) Was I playing?  (Oynuyor  muydum?)
You were  playing  (Oynuyordun) You weren’t playing (Oynamıyordun) Were you playing? (Oynuyor muydun?)
He was playing (Oynuyordu) He wasn’t playing (Oynamıyordu) Was he playing?  (Oynuyor  muydu?)
She was  playing  (Oynuyordu) She wasn’t playing (Oynamıyordu) Was she playing?  (Oynuyor  muydu?)
It was playing (Oynuyordu) It wasn’t playing (Oynamıyordu) Was it  playing? (Oynuyor muydu?)
We were  playing  (Oynuyorduk) We weren’t playing (Oynamıyorduk) Were we playing?  (Oynuyor  muyduk?)
They were  playing  (Oynuyorlardı  ) They weren’t  playing (Oynamıyorlardı  ) Were they playing? (Oynuyorlar mıydı?)

EXAMPLES (ÖRNEKLER)

 • -I was studying lesson. (Ders çalışıyordum.)
 • – She was smoking when I saw her. (Onu gördüğümde sigara içiyordu.)
 • – They were drinking tea when I arrived. (Ben vardığımda çay içiyorlardı.)

USE (KULLANIMLARI)

► USE 1 Interrupted Action in the Past (Geçmişte yarıda kesilen eylemler)

Use the Past Continuous to indicate that a longer action in the past was interrupted. The interruption is usually an action in the Simple Past.

(Past Continuous Tense geçmişte yarıda kesilen uzun olayları anlatmak için kullanılır. Daha uzun olan eylemi yarıda kesen eylem genelde Simple Past tense ile ifade edilir.)

Advertisement
EXAMPLES
 • -I was watching TV when she called. (O aradığında televizyon seyrediyordum.)
 • – When the phone rang, she was writing a letter. (Telefon çaldığında mektup yazıyordu.)
 • – While we were having a picnic, it started to rain. (Piknik yaparken yağmur yağmaya başladı.)
 • – Sally was working when Joe had the car accident. (Joe araba kazası geçirdiğinde Sally çalışıyordu.)
 • – While John was sleeping last night, someone stole his car. (Dün gece John uyurken birisi arabasını çaldı.)
► USE 2 Specific Time as an Interruption (Geçmişte belirli bir zamanda yapılan eylemler)

In USE 1, described above, the Past Continuous is interrupted by an action in the Simple Past. However, you can also use a specific time as an interruption. (Birinci kullanımda geçmişte başka bir olayla kesilen eylemlerde Past Continuous Tense kullandığımızı söylemiştik. Bunun yanında geçmişte belirli biranda yapılan eylemden bahsederken de Past Continuous Tense kullanılabilir.)

EXAMPLES
 • – Last night at 10 p.m, I was eating dinner. (Dün gece saat 10’da yemek yiyordum.)
 • – At midnight, we were still driving through the desert. (Geceyarısı hala çölde araç kullanıyorduk)

DİKKAT!

Simple Past Tense’de kullanılan zaman ifadeleri eylemin tam olarak başlama veya bitiş zamanını belirtir. Past Continuous Tense’de ise, belirtilen zaman eylemin başlangıcı veya bitişini değil, yalnızca o anda eylemin yapılmakta olduğunu belirtir.

EXAMPLES
 • – Last night at 6 p.m., I ate dinner. (Saat 6’da yemeye başladım.)
 • – Last night at 6 p.m., I was eating dinner. (Yemeye daha önce başladım ve saat 6’da yeme eylemi devam ediyordu.)

► USE 3 Parallel Actions (Paralel eylemler)

When you use the Past Continuous with two actions in the same sentence, it expresses the idea that both actions were happening at the same time. The actions are parallel.

(İki eylemi aynı anda Past Continuous Tense ile kullandığımızda, belirtilen iki eylemin aynı anda yapıldığı fikri ortaya çıkar. Yani eylemler paraleldir.)

EXAMPLES

 • -I was studying while he was making dinner. (O yemeği hazırlarken ben ders çalışıyordum)
 • – While Ellen was reading, Tim was watching television. (Ellen kitap okurken Tim televizyon seyrediyordu.)
 • – They were eating dinner, discussing their plans and having a good time. (Yemek yiyor, planları hakkında tartışıyor ve iyi vakit geçiriyorlardı.)

► USE 4 Atmosphere (Atmosfer)

In English we often use a series of Parallel Actions to describe atmosphere in the past, (ingilizce’de genelde geçmişteki bir havayı (atmosferi) tasvir etmek için bir dizi eylemi arka arkaya kullanırız. Bilindiği gibi geçmişte kalmış olayların hikaye edilmeleri Simple Past ile yapılıyordu. Simple Past ile hikaye edilen olaylardaki tasvir kısımları Past Continuous ile yapılır.)

Advertisement
EXAMPLES

– The village was very quiet. The men and the women were thinking deeply and the children were watching them sadly. At that moment they saw the enemy planes over the village. All of them got up and scattered to their homes in a terrible fright.

(Köy çok sessizdi. Erkekler ve kadınlar derin düşünüyor ve  çocuklarda onları üzgün üzgün seyrediyorlardı. O anda köyün üzerinde düşman uçaklarını gördüler. Hepsi ayağa kalktılar ve müthiş bir korkuyla evlerine dağıldılar.)

– When I walked into the office, several people were busily typing, some were talking on the phones, the boss was yelling directions, and customers were waiting to be helped. One customer was yelling at a secretary and waving his hands. Others were complaining to each other about the bad service.

(Ofise geldiğimde birkaç insan meşgul bir şekilde daktilo kullanıyor, bazıları telefonda konuşuyor, patron emirler yağdırıyor ve müşteriler yardım için bekliyorlardı. Müşterinin biri sekretere bağırıyor ve ellerini sallıyordu. Diğerleri birbirlerine kötü hizmetten yakınıyorlardı.)

► Past Continuous Tense ayrıca gelecek zaman için kesin planlanmış ve ayarlama yapılmış olayları anlatmada Present Continuous’un kullanılması gibi geçmiş zaman ait kesinleşmiş ve her türlü ayarlamaları yapılmış, yapılacak olayların anlatılmasında bu zaman kullanılır.

EXAMPLES

 • – He was in a great hurry. Because he was meeting his friend at the airport that morning. (Çok acelesi vardı. Çünkü o sabah hava alanında arkadaşını karşılayacaktı.)
 • – He was happy as he was having dinner with his darling in the evening. (Sevgilisiyle akşamleyin yemek yiyeceği için mutluydu.)
► Sürekli olarak yapılıp, can sıkıcı olan olayların anlatılmasında “always” , “continually”, “constantly” gibi kelimeler kullanılarak şikayet etmek için kullanılır.

EXAMPLES

 • – My sister was always wearing my best dress. (Kızkardeşim durmadan en iyi elbisemi giyerdi.)
 • – They were constantly having rows at nights. (Geceleri durmadan kavga ederlerdi.)
► Özellikle iş görüşmelerinde veya resmi ortamlarda, birisine geçirmiş olduğu bir zaman dilimi hakkında soru sorulduğu zaman daha kibar olunması bakımından Simple Past yerine bu zaman kullanılır.
 • – What were you doing before your present job? (Şimdiki işinizden önce ne iş yapıyordunuz?)
 • – What were you doing after you left your job? (İşinizden ayrıldıktan sonra ne işle meşguldünüz?)

TIME EXPRESSIONS IN PAST CONTINUOUS TENSE (Zaman Belirten Kelimeler)

Time expressions zaman belirten ifadelerdir ve ingilizce’de her zaman için farklı ifadeler kullanılır. Özellikle sınavlarda cümlenin hangi tense olduğunu anlamak için time expression’ların bilinmesi çok önemlidir, while – when – as

 • -I saw him while he was driving. (Onu araba sürerken gördüm.)
 • – My mum arrived home when I was watching TV. (Televizyon seyrederken annem geldi.)
 • – They helped me as I was carrying some heavy bags. (Bazı ağır çantaları taşırken bana yardım ettiler.)


Leave A Reply