İngilizcede My ve Mine Arasındaki Fark, Me ve My İngilizcede Kullanımı

0

İngilizcede My ve Mine Arasındaki Fark nedir? My ve mine nasıl kullanılır, ne anlama gelir? Kullanımlarına örnekler, açıklamalar

İngilizcede My ve Mine Arasındaki Fark

İngilizcede My ve Mine Arasındaki Fark

İkisi de sahip olmayı ifade ettiği için benim (my) ve benimki (mine) kelimeleri kolaylıkla karışabilir. Bu terimlerin her ikisi de birinci şahıs zamiri ‘ben’ ile ilgilidir. My ve Mine arasındaki temel fark my bir iyelik sıfatıdır, oysa mine bir iyelik zamiridir. Her iki kelime de mülkiyete veya sahipliğe işaret etse de, dilbilgisel işlevleri düştükleri konuşmanın bölümlerine göre farklılık gösterir. Bu nedenle, my ve mine arasındaki farklara bakalım.

MY – Anlamı ve Kullanımı

My bir iyelik sıfatıdır ve iyelik sıfatı, bir ismin sahipliğini gösteren bir sıfattır ve İngilizce’de yedi iyelik sıfatı vardır; my, your, her, his, its, our ve their. Bir iyelik sıfatının esas işlevi, onu takip eden ismin sahipliğini belirtmektir. My kelimesi sıfat olduğu için mutlaka takibinde bir isim gelmelidir. My kelimesinden sonra gelen isim, birinci tekil şahısa ait olduğunu gösterir. Sıfatı takip eden isim tekil veya çoğul olabilir. Bir şeyin size ait olduğunu söylemek istediğinizde, bu iyelik sıfatını kullanabilirsiniz.

Örnekler:
 • I can’t find my books.
  Kitaplarımı bulamıyorum.
 • My decision to move abroad changed the course of my life.
  Yurtdışına gitme kararım hayatımın gidişatını değiştirdi.
 • Everybody was impressed with my cooking skills.
  Herkes benim pişirme becerilerimden etkilendi.
 • My house is situated on a top of a hill.31
  Evim bir tepenin üstünde yer almaktadır.

Mine – Anlamı ve Kullanımı

Mine iyelik zamiridir. Her zaman birinci şahıs zamirleri ile kullanılır. Bu zamirin asıl işlevi, ismin tekrarını önleyerek hem ismin yerine geçmek hem de mülkiyeti göstermektir. Bu iyelik zamirlerinin yukarıda açıklanan iyelik sıfatını (my) değiştirmek için kullanılabileceğini belirtmek önemlidir.

Örneğin,

 • Your daughter is taller than my daughter. → Your daughter is taller than mine.
  Kızın benim kızımdan daha uzun boylu. → Kızın benimkinden daha uzun boylu.
 • Alice’s house is smaller than my house. → Alice’s house is smaller than mine.
  Alice’in evi benim evimden daha küçük. → Alice’in evi benimkinden daha küçük.
 • Can I use your phone? My phone is not working. → Can I use your phone? Mine is not working.
  Telefonunu kullanabilir miyim? Benim telefonum çalışmıyor. → Telefonunu kullanabilir miyim? Benimki çalışmıyor.
 • Mine iyelik zamirlerinin, bir nesne olarak kullanılabileceğini unutmayın. Aşağıda, mine’ın bazı kullanım örnekleri verilmiştir.
Örnekler:
 • Can I borrow your pen? I lost mine.
  Kalemini ödünç alabilir miyim? Benimkini kaybettim.
 • Your children are more intelligent than mine.
  Çocukların benimkilerden daha zekiler.
 • The car she is using is actually mine.
  Kullandığı araba aslında benim.
 • Take out your key. I forgot mine at home.
  Anahtarını çıkar. Benimkini evde unuttum.

My ve Mine Arasındaki Fark

Kategori
My bir iyelik sıfatıdır.
Mine bir iyelik zamiridir.

Fonksiyon
My, onu takip eden isim sahipliğini gösterir.
Mine, tekrarlamadan kaçınmak için isim cümlelerini değiştirir.

İsim
My hemen bir isim tarafından takip edilir.
Mine bir isim tarafından takip edilmez.

Değiştirme
My ve onu takip eden isim, mine ile değiştirebilir.
Mine, my ve onu takip eden ismin yerine geçebilir.


Leave A Reply