İnşaat Teknolojisi Bölümü Nedir? Nasıl Bir Eğitim Alırlar? Mezunları Ne İş Yapar?

0
Advertisement

İnşaat Teknolojisi Bölümü: İnşaat sektörüne yönelik eğitim veren bir programdır. Öğrencilere malzemeler, tasarım, yönetim gibi konularda eğitim sunar. Mezunlar inşaat teknikeri, yönetici veya tasarımcı olarak çalışabilirler.

İnşaat Teknolojisi

İnşaat Teknolojisi, inşaat sektöründe çalışmak isteyen bireyleri meslek yüksekokullarında ve benzeri eğitim kurumlarında 2 yıl süreyle eğiten bir programdır. Bu program, öğrencilere inşaat sektörünün farklı yönlerini ve tekniklerini öğretmeyi amaçlar. İnşaat Teknolojisi programının amacı, öğrencilere inşaat projelerinin planlanması, tasarlanması, yönetilmesi ve uygulanması konularında gerekli becerileri kazandırmaktır.

Programın içeriği genellikle aşağıdaki konuları içerir:

 1. İnşaat Malzemeleri ve Teknolojisi: Farklı inşaat malzemeleri, yapı elemanları ve bu malzemelerin kullanımı hakkında bilgi verilir.
 2. İnşaat Projelerinin Tasarımı: İnşaat projelerinin çizimleri, tasarımı ve planlaması üzerine eğitim verilir.
 3. İnşaat Yönetimi: İnşaat projelerinin zaman, bütçe ve kaynak yönetimi gibi konuları öğretilir.
 4. İnşaat Mühendisliği Temelleri: Temel yapısal mühendislik prensipleri, taşıyıcı sistemler, zemin mekaniği gibi konular ele alınır.
 5. Proje Uygulamaları ve Laboratuvar Çalışmaları: Öğrencilere pratik deneyim kazandırmak amacıyla laboratuvar çalışmaları ve proje uygulamaları yapılır.
 6. İnşaat İş Güvenliği: İnşaat sahasında iş güvenliği önlemleri ve kuralları hakkında bilgi verilir.
 7. Autocad ve İnşaat Yazılımları: İnşaat projelerinin tasarımında ve çizimlerinde kullanılan yazılımlar hakkında eğitim verilir.
 8. İnşaat Pratiği ve Staj: Öğrencilerin gerçek inşaat projelerinde staj yaparak deneyim kazanmaları sağlanır.

İnşaat Teknolojisi programını tamamlayan mezunlar, inşaat sektöründe çeşitli pozisyonlarda çalışabilirler. Bu pozisyonlar arasında inşaat teknikeri, inşaat yöneticisi, proje koordinatörü, kalite kontrol uzmanı gibi roller yer alabilir. Ayrıca, mezunlar özel sektörde, kamu kuruluşlarında veya inşaat firmalarında iş imkanları bulabilirler.

İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık) Mezunları Ne İş Yapar?

İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık) programını tamamlayan mezunlar, inşaat sektöründe çeşitli iş pozisyonlarında çalışma fırsatına sahip olabilirler. İş yapabilecekleri alanlar ve roller şunlar olabilir:

Advertisement
 1. İnşaat Teknikeri: İnşaat projelerinin saha düzenlemesi, malzeme seçimi, çizimlerin hazırlanması gibi teknik detaylarının planlanmasında ve uygulanmasında görev alabilirler. Proje süreçlerini takip ederek projenin zamanında ve bütçesine uygun şekilde ilerlemesini sağlayabilirler.
 2. İnşaat Yöneticisi Yardımcısı: İnşaat projelerinin yönetiminde aktif rol alabilirler. İnşaatın çeşitli aşamalarını denetleyerek proje ilerlemesini gözlemleyebilir ve gerektiğinde düzeltici önlemler alabilirler.
 3. Kalite Kontrol Uzmanı: İnşaat malzemelerinin ve yapı elemanlarının kalite standartlarına uygunluğunu denetleyebilirler. İnşaat sahasında kalite kontrolleri yaparak projenin yüksek standartlara uygun şekilde ilerlemesini sağlayabilirler.
 4. Projelerde Çizim ve Tasarım Uzmanı: İnşaat projelerinin çizimleri ve tasarımları üzerine çalışabilirler. Autocad veya benzeri çizim programlarını kullanarak projelerin teknik çizimlerini hazırlayabilirler.
 5. İnşaat Malzeme Satış ve Pazarlama: İnşaat malzeme üreticileri veya tedarikçilerinde çalışarak, müşterilere inşaat malzemeleri hakkında bilgi verebilir ve satış faaliyetlerine katkı sağlayabilirler.
 6. İnşaat Şirketlerinde İş Güvenliği Uzmanı: İnşaat sahasında iş güvenliği önlemlerini denetleyebilir, işçilerin güvenli çalışma koşullarını sağlamak için çeşitli tedbirler alabilirler.
 7. Proje Koordinatörü: İnşaat projelerinin farklı departmanlar ve ekipler arasındaki iletişimi ve koordinasyonunu sağlayarak projenin uygun şekilde ilerlemesini destekleyebilirler.
 8. Mimarlık ve Mühendislik Firmalarında Yardımcı Personel: Mimarlık veya mühendislik firmalarında, inşaat projelerinin hazırlanmasına ve yönetilmesine destek olabilirler.
 9. Kendi İşini Kurma: Mezunlar, kazandıkları bilgi ve becerileri kullanarak kendi inşaat danışmanlık veya hizmet firmalarını kurabilirler.

Bu rollerin yanı sıra, mezunlar kendi ilgi ve yeteneklerine göre farklı alanlarda da çalışma fırsatı bulabilirler. İnşaat sektörü geniş bir yelpazeye sahip olduğu için mezunların iş imkanları da çeşitlilik gösterir.

İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık) Bölümünde Hangi Eğitimler Alınır?

İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık) bölümünde öğrencilere inşaat sektöründe gerekli olan pratik ve teorik eğitimler verilir. Bu eğitimler, öğrencilerin inşaat projelerini planlamaları, tasarlamaları, yönetmeleri ve uygulamaları için gereken beceri ve bilgileri kazanmalarını sağlamayı amaçlar. Aşağıda, genel olarak bu bölümde alınan eğitimlerin birkaç örneği bulunmaktadır:

 1. İnşaat Malzemeleri ve Teknolojisi: Farklı inşaat malzemeleri (beton, çelik, ahşap, tuğla vb.) hakkında bilgi, kullanım amaçları, özellikleri ve dayanıklılık özellikleri öğretilir.
 2. İnşaat Projelerinin Tasarımı: İnşaat projelerinin çizimleri ve tasarımı konusunda temel bilgiler verilir. Plan ve kesit çizimleri, projelendirme yöntemleri gibi konular ele alınır.
 3. İnşaat Yönetimi: İnşaat projelerinin zaman, bütçe ve kaynak yönetimi prensipleri öğretilir. Proje planlaması, takibi, iş programı hazırlama gibi konular üzerine odaklanılır.
 4. Proje Uygulamaları ve Laboratuvar Çalışmaları: Öğrencilere inşaat projeleri üzerinde pratik deneyim kazandırmak amacıyla laboratuvar çalışmaları ve proje uygulamaları yapılır. Bu sayede teorik bilginin uygulamaya dönüşmesi sağlanır.
 5. İnşaat Mühendisliği Temelleri: Temel yapısal mühendislik prensipleri, taşıyıcı sistemler, zemin mekaniği gibi konular hakkında genel bir bilgi verilir.
 6. İnşaat İş Güvenliği: İnşaat sahasında iş güvenliği önemine vurgu yapılır. İş güvenliği önlemleri, risk değerlendirmesi ve güvenli çalışma prosedürleri öğretilir.
 7. Çizim Programları ve Yazılımları: Autocad gibi çizim programları ve inşaat projeleri için kullanılan yazılımların temel kullanımı öğretilir.
 8. İnşaat Pratiği ve Staj: Öğrenciler, gerçek inşaat projelerinde staj yaparak saha deneyimi kazanırlar. Bu, teorik bilgiyi pratik uygulamaya dönüştürmek için önemli bir fırsattır.
 9. Meslek Etik ve İletişim: İnşaat sektöründe etik davranışlar, profesyonel iletişim ve iş ilişkileri konuları ele alınır.

Bu eğitimler, mezunların inşaat sektöründe çeşitli rollerde başarılı olabilmeleri için gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmalarına yardımcı olur. Program içeriği ve dersler, okuldan okula farklılık gösterebilir, ancak genel olarak yukarıda bahsedilen konular bu tür bir programın temelini oluşturur.

İnşaat Teknolojisi

75%
75%
Awesome

Bina ve inşaatlarda mühendis ve mimarların yönetimi altında inşaat onarım işlerinin ve yapıların proje ve şartnamelere uygun olarak yapılması işlemlerini yürüten kişidir.

 • İş İmkanları
  8
 • Kazanma Zorluğu
  7

Leave A Reply