İnsan Vücudundaki Hücre Çeşitleri Nelerdir? Bu Hücrelerin Yapıları ve Görevleri

0
Advertisement

İnsan vücudunda bulunan hücreler nelerdir? Hücre çeşitlerinin yapıları ve görevleri nasıldır? Hangi yönlerden birbirlerinden ayrılırlar?

İnsan vücudundaki hücreler, trilyonlarca sayıda, şekil ve boyutlardadır. Bu küçük yapılar canlı organizmaların temel birimidir. Hücreler dokulardan oluşur, dokular organları oluşturur, organlar organ sistemlerini oluşturur ve organ sistemleri bir organizma oluşturmak ve canlı tutmak için birlikte çalışır.

İnsan vücudundaki her hücre tipi, rolü için özel olarak donatılmıştır. Örneğin sindirim sistemi hücreleri, iskelet sisteminin hücrelerinden yapı ve işlev bakımından büyük ölçüde farklıdır. Vücudun hücreleri, vücudun bir birim olarak işlev görmesini sağlamak için birbirine bağlıdır. Yüzlerce hücre tipi vardır, ancak aşağıdakiler en yaygın olanlarıdır.

kök hücre

Kök hücreler

Kök hücreler, uzmanlaşmamış hücreler olarak ortaya çıkmaları ve belirli organları veya dokuları oluşturmak için kullanılabilen özel hücrelere dönüşme yeteneğine sahip olmaları bakımından benzersizdir. Kök hücreler, dokuyu yenilemek ve onarmak için birçok kez bölünebilir ve çoğalabilir. Kök hücre araştırmaları alanında bilim adamları, doku onarımı, organ nakli ve hastalığın tedavisi için hücre üretmek amacıyla bu yapıların yenilenme özelliklerinden yararlanırlar.

kemik hücresi

Advertisement

Kemik Hücreleri

Kemikler, iskelet sisteminin önemli bir bileşenini içeren bir tür mineralize bağ dokusudur. Kemikler, bir kollajen ve kalsiyum fosfat mineralleri matrisinden oluşur. Vücutta üç temel kemik hücresi türü vardır: osteoklastlar, osteoblastlar ve osteositler.

Osteoklastlar, iyileşirken emilim ve asimilasyon için kemiği parçalayan büyük hücrelerdir. Osteoblastlar kemik mineralizasyonunu düzenler ve kemik matrisinin organik bir maddesi olan kemik oluşturmak için mineralize olan osteoid üretir. Osteoblastlar osteositler oluşturmak için olgunlaşır. Osteositler kemik oluşumuna ve kalsiyum dengesinin korunmasına yardımcı olur.

kan hücreleri

Kan hücreleri

Vücuttaki oksijenin taşınmasından enfeksiyonla mücadeleye kadar, kan hücresi aktivitesi yaşam için hayati önem taşır. Kan hücreleri kemik iliği tarafından üretilir. Kandaki üç ana hücre türü kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve trombositlerdir.

Kırmızı kan hücreleri kan tipini belirler ve oksijenin taşınmasından sorumludur. Beyaz kan hücreleri, patojenleri yok eden ve bağışıklık sağlayan bağışıklık sistemi hücreleridir. Trombositler, kırık veya hasarlı kan damarları nedeniyle aşırı kan kaybını önlemek için kanın pıhtılaşmasına yardımcı olur.

kas hücreleri

Advertisement

Kas hücreleri

Kas hücreleri, tüm vücut hareketlerini sağlayan kas dokusunu oluşturur. Üç tip kas hücresi iskelet, kalp ve düzdür. İskelet kası dokusu, istemli hareketi kolaylaştırmak için kemiklere yapışır. Bu kas hücreleri, kas lifi demetlerini koruyan ve destekleyen bağ dokusu ile kaplıdır.

Kalp kası hücreleri, kalpte bulunan istemsiz kas veya çalışmak için bilinçli çaba gerektirmeyen kasları oluşturur. Bu hücreler kalp kasılmasına yardımcı olur ve kalp atışı senkronizasyonuna izin veren aralıklı disklerle birbirine bağlanır.

Düz kas dokusu kardiyak ve iskelet kası gibi çizgili değildir. Düz kas, vücut boşluklarını dolduran ve böbrekler, bağırsaklar, kan damarları ve akciğer hava yolları gibi birçok organın duvarlarını oluşturan istemsiz kastır.

yağ hücreleri

Yağ hücreleri

Adipositler olarak da adlandırılan yağ hücreleri, yağ dokusunun önemli bir hücre bileşenidir. Adipositler, enerji için kullanılabilecek depolanmış yağ damlacıkları (trigliseritler) içerir. Yağ depolandığında hücreleri yuvarlaklaşır ve şişer. Yağ kullanıldığında hücreler küçülür. Yağ hücrelerinin de kritik bir endokrin işlevi vardır: cinsiyet hormonu metabolizmasını, kan basıncı regülasyonunu, insülin duyarlılığını, yağ depolamasını ve kullanımını, kan pıhtılaşmasını ve hücre sinyalini etkileyen hormonlar üretir.

deri hücreleri

Deri hücreleri

Deri, bir bağ dokusu tabakası (dermis) ve altta yatan bir subkutan tabaka tarafından desteklenen bir epitel doku tabakasından (epidermis) oluşur. Cildin en dış tabakası, birbirine yakın paketlenmiş yassı, yassı epitel hücrelerinden oluşur. Cilt çok çeşitli rolleri kapsar. Vücudun iç yapılarını hasara karşı korur, dehidrasyonu önler, mikroplara karşı bir bariyer görevi görür, yağ depolar ve vitamin ve hormon üretir.

sinir hücreleri

Sinir hücreleri

Sinir hücreleri veya nöronlar sinir sisteminin en temel birimidir. Sinirler, beyin, omurilik ve diğer vücut organları arasında sinir uyarıları yoluyla sinyaller gönderir. Yapısal olarak, bir nöron bir hücre gövdesi ve sinir süreçlerinden oluşur. Merkezi hücre gövdesi nöronun çekirdeğini, ilişkili sitoplazmayı ve organelleri içerir. Sinir süreçleri, hücre gövdesinden uzanan ve sinyalleri ileten “parmak benzeri” çıkıntılardır (aksonlar ve dendritler).

endotel hücre

Endotel Hücreleri

Endotel hücreleri, kardiyovasküler sistem ve lenfatik sistem yapılarının iç astarını oluşturur. Beyin, akciğerler, deri ve kalp dahil olmak üzere kan damarlarının, lenfatik damarların ve organların iç katmanını oluştururlar. Endotel hücreleri anjiyogenezden veya yeni kan damarlarının oluşturulmasından sorumludur. Ayrıca kan ve çevre dokular arasındaki makromoleküllerin, gazların ve sıvının hareketini düzenler ve kan basıncını yönetmeye yardımcı olurlar.

Advertisement

üreme hücreleri

Üreme Hücreleri

Üreme hücreleri veya gametler, yeni yaşamı meydana getiren erkek ve dişi gonadlarda oluşturulan hücrelerdir. Erkek cinsiyet hücreleri veya spermleri hareketlidir ve flagella adı verilen uzun, kuyruk benzeri çıkıntılara sahiptir. Kadın cinsiyet hücreleri veya yumurta, erkek gametlere kıyasla hareketsizdir ve nispeten büyüktür. Cinsel üremede, üreme hücreleri döllenme sırasında birleşerek yeni bir birey oluştururlar. Diğer vücut hücreleri mitoz ile çoğalırken, gametler mayoz ile çoğalır.

pankreas hücreleri

Pankreas Hücreleri

Pankreas hem ekzokrin hem de endokrin organ olarak işlev görür, yani hormonları hem kanallardan hem de doğrudan diğer organlara boşaltır. Pankreas hücreleri, kan şekeri konsantrasyon seviyelerinin düzenlenmesi ve proteinlerin, karbonhidratların ve yağların sindirimi için önemlidir.

Pankreas tarafından üretilen ekzokrin asiner hücreler, kanallar tarafından ince bağırsağa taşınan sindirim enzimlerini salgılar. Pankreatik hücrelerin çok küçük bir yüzdesi endokrin bir fonksiyona sahiptir veya hücre ve dokulara hormon salgılar. Pankreas endokrin hücreleri, Langerhans adacıkları olarak adlandırılan küçük kümelerde bulunur. Bu hücreler tarafından üretilen hormonlar insülin, glukagon ve gastrini içerir.

kanser

Kaynak: pixabay.com

Kanser hücreleri

Listelenen diğer hücrelerin aksine, kanser hücreleri vücudu yok etmeye çalışır. Kanser, hücrelerin kontrolsüz bir şekilde bölünmesine ve diğer yerlere yayılmasına neden olan anormal hücre özelliklerinin gelişmesinden kaynaklanır. Kanser hücresi gelişimi kimyasallara, radyasyona ve ultraviyole ışığa maruz kalmaktan kaynaklanan mutasyonlardan kaynaklanabilir. Kanser ayrıca kromozom replikasyon hataları ve DNA’nın kansere neden olan virüsleri gibi genetik kökenlere sahip olabilir.

Kanser hücreleri hızla yayılır, çünkü anti-büyüme sinyallerine karşı daha az duyarlılık geliştirirler ve durdurma komutlarının yokluğunda hızla çoğalırlar. Ayrıca apoptoz veya programlanmış hücre ölümü geçirme yeteneğini de kaybederler.


Leave A Reply