İnsanın Evrendeki Konumu Nedir?

0

İnsanın evrendeki konumu nedir? İnsanın evrendeki konumu ile iligli bilgiler ve ayetlerin yer aldığı yazımız.

Evren denilince; yer, gök, gezegenler, ay, güneş, yıldızlar dâhil canlı ve cansız, görünen ve görünmeyen bütün yaratıkların oluşturduğu varlıklar akla gelmektedir.

Advertisement

Evren Arapçada, Allah’ın varlığının belirtisi anlamına gelen âlem kelimesinin karşılığıdır. Allah, evrende var olan her şeyi belli bir ölçü (Furkan suresi, ayet 2) ve düzene göre yaratmış, onların yaratılışını birtakım amaç ve hikmetlere dayandırmıştır. O, boş ve yersiz hiçbir şey yaratmamıştır. (Hicr suresi, 85)

İnsan ise bu evrenin en üstün yaratığı (eşref-i mahlukat)’dır (Tin Suresi, ayet:4). Yine insan Allah tarafından şan ve şeref sahibi olarak yaratılmıştır (İsra Suresi, ayet:70).

İslam’a göre insan akıllı, düşünen, irade sahibi, özgür, sorumlu, bilen, inanan bir varlıktır. Aynı zamanda Allah’ın yeryüzündeki halifesi ve yaratılmışların en üstünüdür.

Esasında insanın üstünlüğü, onun yaratılışında cereyan eden olaylarla ortaya çıkmaktadır. Ayetlerden anladığımıza göre Allah’ın halife olarak yarattığı insana meleklerin itiraz mahiyetinde birtakım sözleri olmuştu. Bunun üzerine Allah önce meleklere soru sorarak cevaplamalarını istemiş ancak onların cevap verememeleri üzerine Hz. Âdem’e soru sormuş ve ondan doğru cevabı almıştır. Çünkü Allah Hz. Âdem’e bütün isimleri öğretmişti. Melekler ile insan arasındaki bu karşılaştırma, insanın üstünlüğünün melek-lerce de kabul edilerek Hz. Âdem’e secde etmeleri ile neticelenmiştir. (Bakara 30-34).

Advertisement

İslam inancında insan âlemin küçük bir numunesi olarak görülmüş ve bundan dolayı da “küçük âlem” olarak da adlandırılmıştır. Alem ise “büyük insan” olarak görülmüştür.

İslam’a göre insan, Allah’ı bilmesi ve ona ibadet etmesi için yaratılmıştır. Bu hususta Allah “Ben cinleri ve insanları sadece bana ibadet etsinler diye yarattım” (Zariyat Suresi, ayet: 56) buyurmaktadır.


Leave A Reply