İnsanlar Petrolü Nasıl Öğrendi?

0
Advertisement

İnsanlar petrolü nasıl öğrendi? Petrolün tarihçesi, dünyada petrolün ilk kullanımı, bulunması hakkında bilgi.

Petrol Mühendisliği

İnsanlar Petrolü Nasıl Öğrendi?

İnsanların petrolü yazılı tarihin başlamasından çok önce buldukları sanılıyor. Dünyanın bazı bölgelerinde petrolü yeraltında tutan, yeryüzüne yakın bulunan kayaların kırılması, petrolün kendiliğinden dışarı akmasını sağlamış, insanlar böylece petrolü tanımışlardır.

En eski yazılı kaynaklardan insanların petrolü kullandığı anlaşılıyor.

Bu arada, Babilonya’da şehir sûrlarını kuvvetlendirmek için asfaltın harç olarak kullanıldığı biliniyor. Ninova’da da asfalt harç olarak kullanılıyordu. Hz. Musa’nın annesinin Nil nehrinin sularına bıraktığı sepeti katranla sıvadığı söylenir. Aynı şekilde, eskiden Fırat nehri kıyılarında oturanlar kamıştan ördükleri sandallarını da katranla sıvarlardı.

Öte yandan, Amerika yerlileri Avrupalıların oraya gitmesinden yüzyıllarca önce petrolden faydalanıyorlardı. Buralarda petrol çıkarmak için yapılan eski çalışmaların kalıntıları bulunmuştur. İspanyol seyyahı Juan Cabillo’nun da Amerika’ya gittiği zaman gemilerini katranla tamir ettiği biliniyor.

Advertisement

1750 yıllarında Amerika’da yeni petrol sızıntıları dikkati çekti. Kızılderililer’den örnek alınarak bunlardan ilâç olarak faydalanılmaya başlandı. 1849’da petrolün şişelere konup ilâç gibi satıldığı görülür. Avrupa’da da petrolden küçük ölçüde faydalanılıyordu. Yalnız, petrolün gerçek faydası ancak XIX. yüzyılın ortalarında anlaşıldı. Aydınlatma aracı olarak o sıralarda en çok balina yağı kullanılıyordu. Amerika’da da petrol ve yağlama maddesi olarak ancak 1850 yıllarında kullanılmaya başlandı.

Dünyada ilk petrol hemen hemen aynı zamanda Romanya ile Amerika’da elde edilmiştir. Romanya’da 1857’de 2.000 varil, 1858’de 4.000 varil petrol elde edilmişti. 1859’da da Amerika’da 2.000 varil petrol elde edildi.

1860 yılından bu yana Amerika’da petrole büyük bir önem verilmeye başlandı. Taşıma güçlükleri üzerine 1865’te ilk petrol boru hatları yapıldı. Pipeline (boru hattı) denen bu boru sistemi petrolün elde edildiği yerden işleneceği yere kolayca taşınmasını sağladı. Petrol borularının büyük faydası görülünce bunlar birkaç yıl içinde büyük ölçüde çoğaldı.

Amerika’daki petrol üretimi 1870’ten sonra büyük bir hızla artmaya başladı. 1878’de birçok gemiler tanker haline getirildi. 1880 yıllarında yeni petrol kaynakları bulundu. 1901’de Teksas’ta geniş ölçüde üretim başladı. Öte yandan, dünyanın başka yerlerinde da geniş ölçüde petrol elde edilmeye başlanmıştı. 1860’ta İtalya’da, ondan sonra da Rusya, Kanada, Polonya, Japonya, Hindistan, Endonezya gibi Amerika’nın, Avrupa’nın, Asya’nın çeşitli ülkelerinde petrol çıkarılmasına başlandı. Orta Doğu’da ilk petrol 1913’te İran’da keşfedildi. 1927’de Irak’ta, 1936’da Suudi Arabistan’da petrol bulundu.


Leave A Reply