İnsanların Doğal Çevreye Etkileri ve Doğal Çevrenin İnsanlara Etkileri

0
Advertisement

İnsanların doğal çevreyi kullanmaları, doğal çevre üzerindeki etkileri nelerdir? Doğal çevrenin insan faaliyetleri üzerindeki etkileri hakkında bilgi.

çevre koruma

Kaynak: pixabay.com

İnsanların Doğal Çevreye Etkileri

İnsanları Doğal Çevreyi Kullanması

İnsanların gereksinimleri arttıkça ihtiyaç duyduğu gereksinimler artmakta buna bağlı olarak yeni ekonomik faaliyetlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Beslenme için tarım, korunma ve barınma için, enerji, iletişim, ulaşım olanakları geliştirir. Teknolojik araç gereç kullanımı sanayiyi geliştirmiştir.

Bütün bu ekonomik faaliyetlerin kurulması ve işlemesi doğal ortamda gerçekleşir. Sanayi de kullanılan hammadde doğal ortamda sağlanmaktadır.

Kullanılan ekonomik faaliyetlerin kolu ne olursa olsun insan doğal çevreyi kullanmak zorundadır. Ekonomik faaliyete göre çevreyle olan etkileşimin yoğunluğu değişir. Tarım ve hayvancılık üzerine doğal koşulların etkisi oldukça fazladır.

Ekonomik faaliyetlerin doğal sistemler üzerinde etkisi oldukça farklıdır. Maden çıkartma ve işletme faaliyetlerinde doğal ortamda belirgin değişmeler yaşanır.

Doğal Çevrenin İnsan Faaliyetleri Üzerinde Etkisi

Doğal çevrenin sahip olduğu imkânlara bağlı olarak insanları ekonomik faaliyetleri çeşitlilik gösterir. Maden yönünden zengin olan bir yörede madencilik, mineral bakımından zengin ve verimli topraklarda tarım, dağlık ve engebeli alanlarda hayvancılık ve kıyılarda balıkçılık yapmaktadır.

Advertisement

Doğal çevre ekonomik faaliyetlerin dağılışını etkilediği gibi ekonomik faaliyetlerin niteliğini de etkiler. Örneğin tarım yapılan sahalara bakıldığında; yağışın bol olduğu ve sulama imkânlarının yaygın olarak yapıldığı alanlarda yapılan tarım türü ile karasal iklime bağlı olarak yazı kurak geçen sahalarda yapılan tarım türü farklılık gösterir.

Doğal imkânların olumsuz özellik gösterdiği sahalarda ekonomik özellik görülmez.(çöller, buzullar… vb alanlar)

Gelişen teknoloji ile birlikte insanlar bazen doğal koşulların oluşturduğu olumsuz sonuçları ortadan kaldırabilir. Örneğin; Türkiye’de Doğu Anadolu Bölgesi sahip olduğu yüzey şekillerine bağlı olarak bu alanda yol yapmak, köprü kurmak, tünel açmak gerekli olacaktır. Bu gibi çalışmalarda maliyeti artırmaktadır.

İnsanların Doğal Çevreye Etkisi

insanlar, kendilerine yaşam alanı olarak seçtikleri bölgeleri bazı düzenlemeler yaparak değiştirmektedir. Özellikle sanayinin ve teknolojinin değişmesiyle birlikte insanların doğal çevre üzerindeki etkisi giderek artmaktadır.

İnsanlar doğal çevre üzerinde;

  • • Yüzeyşekillerinde değişiklikler yaparlar.(tüneller, kanallar, köprüler, yollar… vb)
  • • Doğal bitki örtüsü üzerinde değişiklikler yaparlar, (tarım alanı sürmek, kereste kullanımı)
  • • Su kaynakları üzerinde değişiklikler yaparak(tarımda ve sanayide suyun kullanımı)
  • • İklimde meydana getirdiği değişiklikler(küresel ısınmaya neden olmaları)

Advertisement


Leave A Reply