İnşirah Suresi Hakkında Bilgi

0

İnşirah Suresi nedir? İnşirah Suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir, kaç ayetten oluşur? İnşirah suresinin konusu ve anlamı hakkında bilgi

İnşirah Suresi

Advertisement

İnşirah Suresi Hakkında Bilgi

İnşirah Suresi; Kuran-ı Kerim’in 94. sûresidir. 8 ayetten oluşur. Mekke’de inmiştir. Arapça inşirah sözcüğü “ferahlık” anlamını taşır. Sûre Hz. Muhammed’e seslenir. Tamamı şöyledir: “Ya Muhammed, senin gönlünü ferahlatmadık mı ? O yük belini bükmüştü. Senin şanını yükseltmedik mi ? Kuşku yok ki her güçlüğün bir kolaylığı vardır. Öyleyse boş kaldın mı hemen çalış ve ancak Rabbine yönel ve O’ndan iste”

Surenin Mekke’de indirildiğine inanılmaktadır. Bu surenin okunması İslam inancına göre insanın sıkıntıların giderilmesini ve kalbinin ferahlamasını sağlar. Sure İslam peygamberi Muhammed’e İslamı yayma konusunda çekilen sıkıntılar karşısında verilen ferahlık ve yardımları belirtmektedir. Ayrıca surede inananların karşılaşacağı sıkıntılardan ümitsizliğe düşmemeleri, daima Allah’a güvenmeleri ifade edilmektedir.

İnşirah Suresi Anlamı

Biz senin için göğsünü açmadık mı?

Senden yükünü indirmedik mi?

Advertisement

O senin sırtını ezen yükü.

Senin şanını yüceltmedik mi?

Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık vardır.

Evet, zorlukla beraber bir kolaylık vardır.

O halde boş kaldığında yola koyul.

ve Rabbine yönel.

Advertisement


Leave A Reply