İrlanda Nerededir? Özellikleri, Konumu, İklimi, Ekonomisi, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Ülkeler Rehberi İrlanda – İrlanda ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi

irlanda bayrağı

Kaynak: pixabay.com

İRLANDA;

  • Yüzölçümü: 70.283 km2.
  • Başkenti: Dublin.
  • Dil: İrlandaca, İngilizce.
  • Din: Hristiyan (% 87.7 Katolik, % 3.2 Anglikan), Musevi, Presbiteryen.
  • Para birimi: 1 İrlanda poundu = 100 pençe
  • Başlıca kentleri: Corcaigh (Cork), Luimheach (Limerick), Dun Laoghaire (Kingston), An Ghaillimh (Galway), Waterford.

Batı Avrupa’da ada devletidir. İrlanda Adası’nın % 83’ünü oluşturan İrlanda Cumhuriyeti; kuzeyden Büyük Britanya’ya bağlı Kuzey İrlanda, doğudan İrlanda Denizi, kuzey ve batıdan Atlas Okyanusu ile çevrilidir. Çeşitli girinti, çıkıntılarıyla 3540 km’lik bir kıyı şeridi vardır. Ada, İngiltere Adası’ndan İrlanda Denizi ve St. George Kanalı ile ayrılır.

Yüzey Şekilleri;

Yüzey şekilleri çeşitlilik gösteren ülkenin iç kesiminde, 1000 km2’lik Ailen Bataklığı dışında, otlak olarak kullanılan dağ sıralarıyla çevrili büyük düzlükler uzanır. Fiyortlarla kaplı batı kıyılarına İskoç Dağları’nın uzantıları dik olarak iner. Leinster Sıradağları, tipik Navy ve Wincklov bu olgunun en tipik örnekleridir. Batı kıyısında kayalıklarla kaplı çok sayıda adacıklar görülür. Güneybatıda Magilly Dağları’nın yüksekliği 1014 m’yi bulurken, öteki yükseltiler 452-762 m’yi geçmez. İrlanda toprakları, iki türlü buzul çağı aşamasından geçmiştir. Birinci evrede ülkenin tümü, ikinci evrede ise Leinster Dağları’ndan Shannon Irmağı ağzına kadar olan bölümü buzul kaplıydı. Şiddetli aşınımlara sonucunda batıda Connaught Bölgesi, doğu Galwayde olduğu gibi granit kaplı alanlar, morenler, kum ve çakıldan oluşan kümeler ortaya çıktı. Dağların belirgin özelliği, buzul aşındırması sonucu, derin vadiler ve erimeden oluşan küçük ırmaklarla iç içe oluşudur.

irlanda

Kaynak: pixabay.com

İklim;

Genelde ılıman, nemli ve yağışlı bir iklim egemen olmakla birlikte, sürekli bir değişkenlik de söz konusudur. Temmuz ayında ortalama 154° C olan sıcaklık, ocak ayında 5-6°C’dir. Kar yağışı az görülür. Güneybatıdan esen rüzgârlar ve gulfstream, iklimi yumuşatırken yağış oranını da yüksektir (yıllık yağış tutarı 750 mm-1.110 mm). Batıda yıllık yağış dağılımı, genellikle dengeliyken, doğuda bazı dağlık bölgelerde 2.250-2.500 mm’ye çıkar. Bu yöreler, yılın 200-250 günü yağış alır.

Bitki Örtüsü ve Hayvanlar;

Batıdaki bozkırlarda, çalılıklar, fundalıklar görülür. Buzulların erimesiyle 17. yüzyıla kadar zenginleşen meşe ormanları, daha sonra otlaklara dönüştü. Ilıman iklime koşut olarak otlak ve çayırlıklar geniş alanlar kaplar. İÖ 500′ lerden başlayarak iklim değişiklikleri bataklıkların ve turbalıkların yayılmasına yol açtı. Yüzölçümün yaklaşık 1/7’sini kaplayan ve kömür açısından değerli olan bu bataklıklarda, bataklık yosunlarından Cezayir menekşesine kadar birçok bitki bulunur. Yağışın yüksek olduğu bölgelerde, mayısağacı, taşkıranağacı, eğreltiotu gibi türler gözlenir. Tuzlu bataklıklarda yetişen “Halophytic” batı kıyıları boyuna uzanır. Orman örtüsü meşe, akçaağaç, söğüt, kayın ağaçlarından oluşur. Adada en sık görülen hayvan olan martının yanı sıra, cüce örümcek ve kerry sümüklüböceği, kaypak semender gibi ender türler de vardır.

irlanda

Kaynak: pixabay.com

Ekonomi;

Tarım: İrlanda topraklarının % 70’ini (5.740.000 hektar) otlaklar, çayırlıklar, % 15’ini (1.230.000 hektar) ve ekili dikili alanlar oluşturur. Arpa, şekerpancarı, patates, buğday, yulaf başlıca tarımsal ürünlerdir.

Advertisement

Hayvancılık: Sığır (6.7 milyon baş), koyun (4.6 milyon baş), domuz, at, kümes hayvanları, temel hayvan varlıklarıdır. Yıllık kırmızı ve beyaz et üretimi 650 bin ton, süt üretimi 5.3 milyon, tereyağ 60 bin ton, süttozu üretimi 200 bin tondur. Yıllık 190 bin tonu aşan balık ve deniz kabukluları üretiminin 1.700 tonu iç sulardan sağlanır.

Doğal Kaynaklar: Doğal kaynaklar siniridir. Geçmişte dışarı satılan kurşun, çinko, gümüş üretimi, son yıllarda düşüş içindedir. Kömür, bakır, barit, alçıtaşı, yeşil ve siyah mermer, öteki doğal kaynaklardır. Yüzölçümünün % 5’ini oluşturan ormanlardan, yılda 250 bin m3 ürün elde edilir.


Leave A Reply