İshak Mavsili Kimdir?

0
Advertisement

İshak Mavsili kimdir? İshak Mavsili hayatı, biyografisi, müzik alanında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi.

İshak Mavsili

İshak Mavsili; tam adı Ebu Muhammed İshak Bin İbrahim El-Mavsilî (d. 767, Rey -ö. Mart 850, Bağdat), Arap müzikçidir. Klasik Arap müziğini bir sisteme bağlamıştır.

Müzikçi İbrahim Mavsilî’nin oğluydu. Babasından, amcası Zelzal ve Atika binti Şube’den müzik dersleri aldı. Olağanüstü güzel sesli bir muganni (şarkıcı) ve çok usta bir besteci olarak tanındı. Harun Reşid’den Mütevekkil’e değin Abbasi halifelerinin yakınlığını gördü. İbrahim bin el-Mehdî’nin önderlik ettiği yenilikçilerle klasik Arap üslubunu, yani Hicaz müziğini savunanlar arasındaki tartışmalarda, ateşli bir biçimde klasik üslubu tuttu; makamları sistemleştirdi. Şiir konusunda da aynı gelenekçi tutumu izledi; yenilikçi şairlerden Ebu Temmam ve Ebu Nuvas’ı eleştirdi. Müzik ve müzikçiler üzerine birçok kitap yazdı. Babası gibi o da, Halife Vâsık’ın isteği üzerine yüz şarkılık bir seçki (İhtiyar min el-Egani li’l-Vâsık) hazırladı.

Dört yüzden fazla bestesi olduğu söylenen İshak Mavsilî’nin şarkıları bir öğrencisi tarafından bir ciltte toplanmıştır. Yaşamöyküsüne Ebu’l-Ferec el-Isfahani’nin Kitabü’l-Agani’sinde (1868, 20 cilt) yer verilmiş, ikaa konusundaki görüşleri ise Farabi’nin Kilabü Îhsaü’l-İkaat adlı yapıtında eleştirilmiştir.


Leave A Reply