Isı Enerjisi Başka Enerjiye Dönüşür Mü? Nasıl Dönüşür?

3
Advertisement

Isı enerjisi başka bir enerjiye dönüşür mü? Isı enerjisi hangi enerjiye dönüşür, nasıl dönüşür, ısı dönüşümü hakkında bilgi.

Ateş

Isı Enerjisi Başka Enerjiye Dönüşür Mü?

Isı, başka enerji şekillerine, meselâ mekanik iş haline çevrilebilir. Bunun tersi de olur: Mekanik iş, ısı enerjisine çevrilebilir. Bu değişmeler sırasında bir kayıp varsa da, enerjinin sakinimi ilkesine göre enerji tamamen yok olmaz. Bu değişmelerle ilgilenen bilim dalına termodinamik denir.

Termodinamik Kanunları.

Termodinamik olaylarının uyduğu iki ana kanun vardır.

  1. Isı enerjisi, başka bir enerji çeşidine dönüşürken kaybolan enerji miktarı, ters halde, yani başka bir enerji ısı enerjisine dönüşürken kaybolan enerji miktarına eşittir.
  2. Isı, ayrıca bir iş yapılmazsa, bulunduğu ortamdan daha sıcak bir ortama kendi kendine geçmez. Demek ki ısı kendiliğinden sıcaktan soğuğa doğru bir gidiş gösterir. Buna ters yönde ısı iletmek için ayrı bir enerjiyle iş yapmamız gereklidir.

Mekanik enerjiden başka enerjiler, meselâ elektrik enerjisi, kimyasal enerji de ısı enerjisine dönüştürülebilir. Elektrik sobası bunun belli başlı örneklerinden biridir.

Termik Makineler.

Termodinamik biliminin başlıca elemanları ısıya mekanik enerji şekline çeviren makinelerdir. Bunlara termik makineler denir. Buhar makineleri, benzin ve diesel motorları, buhar türbinleri, gaz türbinler bu makinelerin en önemlileridir.

Advertisement

3 yorum

Leave A Reply