Isıl Nötron Nedir?

0
Advertisement

Isıl nötron nedir, ne demektir? Isıl nötron özellikleri, yapısı, hakkında bilgi.

Isıl Nötron; ortalama hareket enerjisi (kinetik enerji), içinden geçtiği cisimdeki parçacıkların ortalama enerjisiyle aynı duruma gelen serbest nötronların (herhangi bir atom çekirdeğine bağlı olmayan nötronlar) ortak adı. Hızları ve enerjileri görece düşük olan ısıl nötronların çekirdek bölünmesi (fisyon) sırasındaki tepkime kesitleri oldukça büyüktür, bu nedenle bazı zincirleme tepkime uygulamalarında yer almaları istenir. Ayrıca, de Broglie dalgaboyları uzun olduğundan bazı nötron optiği uygulamaları için çok elverişlidirler. Isıl nötronlar, çekirdek bölünmesi ya da bir başka çekirdek tepkimesi sırasında atom çekirdeğinden ayrılarak fırlayan yüksek enerjili nötronların, yavaşlatıcı (moderatör) olarak adlandırılan bir cismin içinde yavaşlamalarıyla oluşur.

Nicel açıdan, bir ısıl nötronun ısıl enerjisi yaklaşık 0,025 elektron volttur; bu, saniyede yaklaşık 2.000 m’lik bir nötron hızına ve 2xl0^-10 m’lik (ya da yaklaşık 2 angstrom) bir nötron dalgaboyuna karşılık gelen enerji miktarıdır. Isıl nötronların dalgaboyu, kristalin katıların atomları arasındaki doğal aralıkların aynısı olduğundan, kristallerin yapılarının araştırılmasında, özellikle de yeri yeterince belirlenemeyen hidrojen atomlarının konumlarının X ışınları kırınımı teknikleriyle belirlenmesinde ısıl nötron demetlerinden yararlanılır. Aynca, doğal uranyum-235 ile yapay olarak elde edilen plütonyum-239 ve uranyum-233 izotoplarında çekirdek birleşmesi tepkimesi oluşturmak için ısıl nötronlar kullanılır.


Leave A Reply