İskandinavya Ülkeleri Hangileridir? Coğrafi Konumu, İklimi ve Özellikleri

0

İskandinavya Neresidir? İskandinav ülkeleri hangileridir, İskandinavya’nın coğrafi konumu, özellikleri, iklimi, yeryüzü şekilleri hakkında bilgi.

İskandinavya

Kaynak: commons.wikimedia.org

İskandinavya

İskandinavya; Kuzey Avrupa’da İsveç, Norveç’in tümünü, Finlandiya’ nın kuzey bölümünü içeren yarımadanın adıdır. Bazı coğrafyacılar, İzlanda’yı da İskandinavya’nın bir parçası sayar. Fiziksel coğrafya tanımının yanı sıra, politik açıdan irdelendiğinde, günümüzde İsveç, Norveç, Finlandiya ve Danimarka ana karalarıyla bu ülkelere bağlı çok sayıda ada ve bunların kapladığı alan İskandinav ülkeleri olarak anılır.

Batıdan Norveç Denizi, kuzeyden Kuzey Buz Denizi, doğudan İsveç ile Finlandiya arasındaki Botni Körfezi güneybatıdan Kuzey Denizi ile çevrilidir. Danimarka ile İskandinav Yarımadası Skagerrak ve Kattegat boğazlarıyla birbirinden ayrılırken, güney-güneydoğusundaki Baltık denizi yer alır. Kuzeybatıda Norveç Denizi kıyıları, binlerce irili ufaklı ada ve fiyortlarla kaplıdır. Kıyıdan başlayarak dik olarak yükselen İskandinavya Dağları, batıya doğru daha hafif bir eğimle çok sayıda ırmaklarla yarılmış olarak Botni Körfezi’ne doğru alçalır, kıyıda da bir ova şeridi uzanır. Güney İsveç’te genişleyen düzlükler yer yer göllerle bölünür. Dağlar üzerinde buzul çağı kökenli buzullar vardır.

Bunlardan Jostedalsbreen, Kara Avrupası’nın en büyük buzuludur. Kuzey-güney doğrultusunda 1.850 km uzunluğunda, doğu-batı doğrultusunda 370-805 km genişliğindeki yarımadanın, yaklaşık 1/4′ lük bölümü kuzey kutup dairesi içinde kalır. Norveç’in kuzeyinde Nordkyn (Kuzey Burnu), en kuzey noktasını oluşturur. Güneydeki Danimarka adaları (Jutland Yarımadası, Sjaelland, Loiland, Fyn adaları) jeomorfolojik bütünlük yönünden İskandinavya’nın bir parçasıdır. Torne, Lüle, Pite, Skellefte, Ume, Angerman ırmakları Balık Denizi’ne, Glomme Irmağı Kuzey Denizi’ne dökülür.

İklim, güneyden kuzeye tundradan kutup iklimine kadar değişiklik gösterir. İç kesimler nemli karasal, güney bölgeleri deniz iklimi etkisine açıktır. Norveç kıyılarında yoğun yağışlar, güneye, doğuya doğru azalır. Kışlar soğuk ve kuzeyde karanlık, yazlar serin ve aydınlık geçer. Genelde iğne yapraklı türler olmak üzere sık ormanlarla örtülü yarımada, yeraltı kaynakları (demir, bakır) yönünden de zengindir. Hidroelektrik üretim potansiyeli büyüktür.

İskandinav Ülkeleri

İskandinav ülkeleri olarak da bilinen İskandinav ülkeleri, Kuzey Avrupa’da beş ülkeden oluşan bir bölgedir: Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç.

Danimarka, Jutland Yarımadası’nda ve Baltık Denizi’ndeki birkaç adada bulunan küçük bir ülkedir. Plajlar, ormanlar ve dağlar gibi güzel manzaralarının yanı sıra canlı kültürü ve zengin tarihi ile tanınır. Danimarka’nın başkenti Kopenhag’dır.

Finlandiya, Avrupa’nın en kuzeyinde yer alan, Baltık Denizi ve Bothnia Körfezi’ni çevreleyen bir ülkedir. Güzel ormanları ve göllerinin yanı sıra uzun kışları ve serin yazlarıyla tanınır. Finlandiya’nın başkenti Helsinki’dir.

İzlanda, Kuzey Atlantik Okyanusunda bulunan bir ada ülkesidir. Buzulları, gayzerleri ve kaplıcaları içeren engebeli volkanik manzarasıyla tanınır. İzlanda’nın başkenti Reykjavik’tir.

Norveç, İskandinavya’nın batı kıyısında, Kuzey Denizi ve Atlantik Okyanusu sınırında yer alan bir ülkedir. Çarpıcı fiyortları, dağları ve ormanlarının yanı sıra uzun tarihi ve zengin kültürüyle tanınır. Norveç’in başkenti Oslo’dur.

İsveç, İskandinavya’nın doğu kıyısında, Baltık Denizi ve Bothnia Körfezi kıyısında yer alan bir ülkedir. Ormanlar, göller ve dağlar gibi güzel manzaralarının yanı sıra zengin kültürel mirası ve gelişmiş ekonomisi ile tanınır. İsveç’in başkenti Stokholm’dür.


Leave A Reply