İskender Paşa Cami, Türbesi, Diyarbakır Hakkında Bilgi

0
Advertisement

İskender Paşa Cami ve Türbesi nerededir? İskender Paşa Türbesi’nin özellikleri, mimarisi, tarihçesi hakkında bilgi.

İskender Paşa Cami – Türbesi

İskender Paşa Türbesi, Diyarbakır’da, İskender Paşa Camisi’nin haziresinde bulunan türbedir. Yazıtı yoktur; Diyarbakır valilerinden İskender Paşa tarafından 1565’ten önce yaptırıldığı sanılmaktadır.

Duvarları siyah ve beyaz taş sıralarıyla örülmüş yapı iki bölümden oluşur. Kuzeydeki kare planlı mescit bölümü sekizgen kasnak üstüne oturan bir kubbeyle örtülüdür. Kuzey cephesinde iki, batı ve doğu cephelerinde üçer açıklık vardır. Bunlardan doğu cephesinin kuzey köşesine yakın olanı kapı, öbürlerinin hepsi penceredir. Güney cephesine bitişik ikinci bölüm ise asıl türbedir. Türbenin kare planlı orta mekânı, doğu ve batı yanında yarım altıgen biçiminde dışa taşan kanatlarla genişletilmiştir. Orta mekânın üzerini, kenarlardan biraz içeri çekilmiş olarak yükselen, alt bölümü kare, üst bölümü onaltıgen biçimindeki kasnağa oturan bir kubbe örter. Yanlardaki yarım altıgen kanatların üzeri ise birer yarım kubbeyle örtülüdür. Türbenin güneye bakan uzun cephesinde iki, yarım altıgenlerin de her kenarında birer pencere vardır. Bunlardan kuzeydoğuya bakanı giriş kapısı olarak düzenlenmiştir. Türbenin içinde, güneydeki iki pencerenin arasında mihrap nişi bulunur. Türbeyle mescidin ortak duvarındaki iki pencere, bu iki mekânı birleştirir. Mescit tarafında da pencerelerin arasında bir mihrap vardır.

İskender Paşa Türbesi ilginç plan düzeni ve yarım kubbeli şemasıyla türünün tek örneği olan önemli bir yapıdır.

Advertisement

Leave A Reply