İslama Göre Şehitlik ve Gazilik Nedir? Kuran’da Nasıl Bahsedilir? Açıklaması

0
Advertisement

Dinimize göre Şehit ve gazi kime denir? İslamiyette şehitlik ve gaziliğin anlamı nedir? Kuran’ı Kerim’de nasıl bahsedilir?

Şehitler Günü

Resim: nkfu.com (Uğur Sağlam)

İslama Göre Şehitlik ve Gazilik

Bir insan, en değerli varlığı olan canını Allah yolunda feda ederse kendisine şehit denilir. Bu çok yüce ve şerefli bir mertebedir. Allah uğrunda cihad ederken öldürülüp şehit olanların cenazeleri yıkanmadan, üzerlerindeki kanlı elbiseleri ile gömülür. Bu onların temiz olduklarının da bir işareti sayılmaktadır.

Şehitlik Allah katında çok üstün bir hâldir. Kur’an-ı Kerim’de “Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin. Bilakis onlar diridirler, fakat siz farkında değilsiniz” buyurulmaktadır.

Şehidler mahşer günü kanlı elbiseleri ile diriltilecekler ve günahkar kimselere şefaat etme yetkisine sahip olacaklardır.

Kimler Şehit Sayılır?

İslam fıkhında şehitler hakkında çeşitli hükümler vardır. Her öldürülen kimse şehit sayılmaz. Gerçek şehit olabilmek için harp meydanında öldürülmek, cünup halde bulunmamak, akıllı ve Müslüman olmak, buluğ çağına gelmiş olmak gibi şartların bulunması lazımdır. Harpte yaralanıp, daha sonra o yara sebebiyle ölen kimse de şehittir. Ancak bu kimsenin cenazesi yıkanır ve öyle defnedilir. Suda boğulan, ateşte yanan, ateşli hastalıklar sebebiyle ölen, bilim öğrenirken vefat eden ve ya çocuk doğururken ölen bir kimse de şehittir. Ayrıca malını ve ırzını korurken öldürülen kimseler de şehittirler.

Sevgili Peygamberimiz şehitliğin ne kadar üstün bir mertebe olduğunu belirtmek için Uhud şehitlerini anlattığı bir hadis-i şeriflerinde: “Din kardeşleriniz Uhud harbinde şehit düşünce Allah onların ruhlarını yeşil kuşlar halinde yarattığı birtakım şekillere koydu. Şimdi onlar Cennet ırmaklarına varıp sulanırlar. Cennet meyvelerinden yerler. Arşın gölgesinde asılı altın kandillere konup rahat ederler” buyurmuştur.

Advertisement
Kuran-ı Kerim

Kaynak: pixabay.com

Kur’an-ı Kerim’de :

“Allah yolunda öldürülenler (şehit olanlar) hakkında ölülerdir demeyin, diridirler de siz, farkına varamazsınız” buyurulmuştur… (Bakara sûresi, âyet: 154)

Peygamberimiz bir hadislerinde :

«Allah yolunda gaza, Allah katında, kırk defa Hacca gitmekten daha makbuldür» diyor.

Bir başka hadislerinde de : “İnsanların en üstününün Allah yolunda nefsini feda ederek ve malını harcayarak mücadele eden mü’min olduğunu” söylüyor.

işte islam Dini’nde yiğitlik şuuru pek kuvvetlidir. Bu sebeple müslüman halkta, “Ölürsek şehit, kalırsak gâzi” düsturu asırlardan beri kökleşmiş olduğundan, Müslüman Türk orduları zaferden zafere ulaşmıştır. Türk Milleti asırlar boyunca bu şuuru duymuş, bu düstura uymuştur. Bu topraklar bize şehit dedelerimizin, gazi atalarımızın yadigârıdır. Fert olarak, millet olarak daima yurt hizmetinde sınır nöbetindeyiz.

Bütün müslümanlara bu meziyet Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.) den miras kalmıştır. Bu sebeple harbe giden her müslüman Türk genci, ondan bir zerre haline geldiğinde, “Mehmetçik” ismini alır.

Advertisement

Hz. Muhammed (S.A.) ise, gerçekten insanların en yiğiti idi. insanî davasına, insanlığı inandıran yiğittir.

Batılın karşısında yıkılmayan bir kale gibi duran ve kendine haklı olarak (Müslüman olmayan mütefekkirlere bile) kahraman dedirten yiğittir.

Hz. Muhammed (S.A.) in peygamberliği ve peygamberlik yolundaki yiğitliği ve medeni cesareti sayesinde ki, islam Dini, sıkılmaz bir âbide olarak ayaktadır ve ebediyete kadar aa öyle kalacaktır.

Hayatta neden korkulur? Ölümden mi? Sokrates’e “Otuz kişi seni ölüme mahkum etti” dedikleri zaman mütevekkil filozofun cevabı şu olmuş :

“Tabiat da onları.”

Allah, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor : «Her nefis ölümü tadacaktır.» Öyle ise, dünyada ölümden neden ve ne için korkmalı?…

İslam Dinindeki yiğitlik şuurudur ki, Türk Milletini “Allah’ın kınından ayrılmış kılıcı” haline getirmek suretiyle, sınırlar bekletmiş, düşmanlarına baş eğdirmiştir. Bir kılıç ki, suyu tevhid pınarından verilmiş, bir kılıç ki, ilâhi kudret çarkında bilenmiştir..


Leave A Reply