İslamda Guslün Önemi

0

Gusül abdesti neden ve hangi durumlarda alınır? İslam dini için gusül abdesti almanın ne gibi bir önemi vardır, hakkında bilgi.

boy-abdestiİslamda Guslün Önemi

Advertisement

Türkçe’de boy abdesti sözcüğü ile karşıladığımız gusül (gusl) aslında yıkanılan suya verilen ad olmakla beraber, fıkh (İslâm Hukuku) dilinde hem yıkamak, hem de yıkanmak anlamlarında kullanılagelmiştir. İslâm din bilgisinde “taharet-i kübrâ” (büyük temizlik) denilen, gusl, bütün vücudun yıkanmasından, yani boy abdesti almaktan ibarettir.

Boy abdestini gerektiren durumlar şunlardır: Cünüblük; Kadınlarda hayız hâli ve Kadınlardaki nifas hali. Bu üç durumda boy abdesti almak farzdır.

Cünüblük şudur: Cinsel ilişkiler, ya da kendi kendini tatminden sonraki durum. Bu durum elde olmayan bir nedenle uykuda da meydana gelebilir. Böyle durumlarda kadın ve erkeğe gusl farzdır.

Kadınlarda hayız hali, doğumlardan sonra olmamak üzere, belli zamanlarda, belli miktarda dışarıya akan kandır. En az üç ve en çok on gün olarak belirlenen bir müddet sonunda bu durumdan temizlenen kadının da boy abdesti alması farzdır.

Advertisement

Yine kadınlara özgü olan nifas hali ise, doğumdan sonra, rahimden gelen kan diye tanımlanır ve bu kan da kesilince gusl farz kılınmıştır.

Bunların dışında, ölüleri yıkamak vâcip Olduğu gibi, Cuma günleri, Ramazan ve Kurban Bayram sabahları, Hac için ihrama giriş anları, Arafat’ta vakfeye duruş amacı ile yıkanmak da sünnettir.

Gusl yaparken onun farzına, sünnetine özen göstermek gerekir. Guslün rükünleri de denilen farzı üçtür: a. Mazmaza, yani ağıza bolca su alıp boğaza kadar çalkalayıp yıkamak; b. İstinşak, buruna bolca su verip iyice çekmek ve burun boşluğunu yıkamak; c. Cemi-i bedeni pak yıkamak, bedenin hiçbir yerinde kuruluk kalmamak şartı ile bütün vücudu dikkatle yıkamak. Suyun her yere tesir etmesi, saçların, sakalın, bıyıkların, kaşların ve diğer bütün organların suyla temizlenmesi icap eder. Kulaklarla göbeğin içine varıncaya kadar suyun her yere tesir etmesi zorunludur.

Boy abdesti alınırken sünnet niteliğinde olan ve yapılması unutulmamakta yarar bulunan hususlar da şunlardır: a. Boy abdestine Besmele çekerek ve niyet ederek başlamalıdır; b. İlk önce elleri, oyluk yerlerini yıkayıp vücutta herhangi bir pislik izi varsa onu gidermelidir; c. Gusle başlarken, namaz abdesti alıyormuşçasına, abdest almalıdır, d. Bedenin her tarafını üçer defa baştan, sağ omuzdan ve sol omuzdan su dökünmek suretiyle başlayıp tertemiz yıkamak, ayrıca su döktükçe, vücudun iyice ıslanması için de organları ovuşturmalıdır; e. Suyu fazlasıyla harcamamak gerekir. Ama, eksik kullanmaktan da sakınmalıdır.

Advertisement


Leave A Reply