İşletme İle İlgili Cümleler

0
Advertisement

İşletme ile ilgili cümleler. İşletme kelimesi içeren “İşletme” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

İşletme İle İlgili Cümleler

  1. *** İşletme kurulduktan itibaren İngiltere’de 1 yıllık oturma izni elde edilir.
  2. *** Buralardan elde edilen kömür, Orta Atlantik ve Aşağı Büyük Göller bölgelerindeki büyük enerji santralları ile çelik işletmelerine gönderilir.
  3. *** Eğer sektör hakkında bilginiz yoksa çevrenizde bu tür makineleri kullanan işletmeler ile fikir alış-verişinde bulunabilirsiniz.
  4. *** Asgari ücretin net 2020 TL olması işletmemizi oldukça zorlayacaktır.
  5. *** II. Dünya Savaşı sonrasına değin düzensiz gelişen bir madencilik merkezi iken, savaş sonrasında kentte kimya ve metalürji işletmeleri ile kurşun işletmeleri ve demir-dışı başka ağır sanayi kollan gelişti.
  6. *** 1957’de Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) altyapı programı gereğince Türkiye’de yapılan akaryakıt tesisleri ile boru hatlarının yönetim, işletme, bakım ve korunmasıyla da görevli kılındı.
  7. *** Askeri fabrikanın işletme hakkı 25 yıllığına yabancı bir ülkeye verildi.
  8. *** Üniversitede İşletme Mühendisliği okumak için baba evinden 2 yıl önce ayrıldı.
  9. *** Fatura içerisinde işletme ücreti adı altında ne olduğu belli olmayan bir kalem de yer almaktadır.


Leave A Reply