İspir Nerededir?

0
Advertisement

İspir nerededir? İspir hangi ilimize bağlıdır? İspir ilçesi özellikleri, hakkında bilgi.

ispirİspir; Erzurum İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 2 bucak (Çamlıkaya, Kırık), 88 köyü vardır. İlin kuzeybatısında; doğudan Tortum ve Uzundere, güneyden Merkez ve Ilıca, batıdan Pazaryolu, kuzeyden Rize’nin Çamlıhemşin ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe toprakları yüksek dağlarla kaplıdır. Kuzeyde Doğu Karadeniz Dağları’ nın güney yamaçları, güneyde Mescit Dağlan uzanır. Başlıca yükseltiler, Soğanlı Dağları (3.395 m), Demir Dağı (3.354 m), doğuda Kaçkar Dağı’dır (3.589 m). Güneyde yükselti, doğuya gidildikçe artar (Bozan Dağı 2.924 m, Mescit Dağı, Velibaba Tepesi 3.186 m, Mescit Tepe 3.339 m, Devedağı Tepe 3.202 m). Çoruh Irmağı, dağlar arasında 1.000-1.200 m yükseltide derin bir vadide akar. Dağlan yararak Çoruh’a katılan sular, engebeli ve yer yer sarp bir yapı oluşturur. Mesçit Dağı’ndan çıkan Çermeli Çayı batıya yönelir, çeşitli kaynaklarla beslenir. Bayburt’ta Masat Çayı adını alır ve Çoruh’a katılır. Dağlar genelde karla kaplıdır. Yazlar çok kısa ancak sıcak, kışlar çok soğuk, uzun ve kar yağışlıdır. Yıllık ortalama sıcaklık 9.8°C, yağış tutarı 440 mm’dir. Doğuda rastlanan sarıçam, meşe ve ladinden oluşan küçük topluluklar dışında orman yoktur. Genelde yüksek yayla bitkileri ve çayırlar görülür. Ekonomi, tarım (buğday, arpa, çavdar, fiğ, fasulye, patates, soğan, dut, elma, armut) ve hayvancılığa (koyun, az sayıda sığır) dayanır. Et, süt, yağ gibi hayvansal ürünlerin ticareti yapılır. Kilim ve heybe benzeri el dokumacılığı yaygındır. Hasan Dağı’nın güney eteklerinde, Çoruh Irmağı vadisinde, denizden 1.200 m yükseltide kurulu ilçe merkezi, il merkezine 146 km uzaklıktadır.

Tarihi: Çok eski bir yerleşim yeri olan İspir, İÖ 4000’lerde kuruldu. Malazgirt Zaferi’nin ardından bölgenin Türk egemenliğine girmesiyle Selçukluların eline geçti. Yavuz Sultan Selim dönemine kadar Akkoyunlu Devleti‘nin egemenliği altında kaldı. Çaldıran Savaşı (1514) ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarına katıldı. Çoruh Irmağı kıyısında bir kaya üzerinde kurulu olan İspir Kalesi, Kadıoğlu Medresesi (1725-1726), Çarşı Camisi başlıca tarihsel eserlerdir.


Leave A Reply