İstikbal Göklerdedir İle İlgili Kompozisyon, Yazı Örneği

0
Advertisement

İstikbal göklerdedir ile ilgili yazı / kompozisyon. Atatürk İstikbal Göklerdedir derken neyi kastetmiştir. İstikbal Göklerdedir ne anlama gelir. Anlamı Nedir?

1930’lu yıllar dünyanın adım adım savaşa ilerlediği ve teknoloji savaşlarının başladığı dönemlerde Atatürk’ün söylemiş olduğu “İstikbal Göklerdedir” sözü oldukça manidardır. Bu iki kelime ile geleceğe ışık ve Türkiye’ye bir vizyon biçen Ulu Önder Atatürk bu vizyonunu sözde bırakmamış ve Türk Havacılığını inanılmaz derecede desteklemiş ve önemsemiştir.

Atatürk çeşitli dönemlerde çeşitli cephelerde kumandanlık yaparak birçok savaş vermiştir. Özellikle Osmanlı’nın kaybettiği bir çok savaştan sonra sadece kara gücünün tek başına bir işe yaramadığını görmüş ve batılı devletlerin havacılık sektöründeki gelişmelerinin onlara neler kazandırabileceğini görmüştür. O dönemden sonra dünya tarihine bakacak olursak da Atatürk’ün ne kadar haklı olduğu ortaya çıkmıştır.

İstikbal Göklerdedir - Atatürk

Özellikle Amerika’nın havacılık sektöründe ki muazzam gelişimi uzayın da fethine yol açmış ve bu sayede Amerika bir süper güç olma şansını kazanmış ve bu durumunu da halen bu şekilde devam ettirebilmektedir. En basitinden 1960’lı yıllarda Aya yolcukluk için çalışmalar başlatan NASA İngilizce diline binlerce kelime kazandırarak sadece teknolojilerinin değil dillerinin dahi gelişimine muazzam katkılarda bulunmuştur.

Atatürk “İstikbal Göklerdedir” diyerek çizdiği yolu maalesef ölümünden sonra kaybeden bir ülkede yaşıyoruz. Uçak üretmeye başlayan bir ülkeden %100 dışa bağımlı bir ülkeye dönüşen Türkiye son dönemde ki atakları ile yeniden uzay ve havacılık çalışmalarına başlamıştır. Atatürk manevi kızı Sabiha Gökçen’i pilot olarak yetiştirerek o dönemde ki toplumun yapısı da düşünülecek olursa muhteşem bir mesaj vermiştir. Hem bir kadının pilot olması hem de Atatürk gibi bir kurucunun kendi manevi kızına havacılık ile ilgili bir kariyer planlaması onun bu konuda ne kadar ciddi ve istekli olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda Atatürk yaşadığı dönemlerde yetenekli Türk gençlerinin de bu konuda daha uzman olan ülkelerde eğitim alarak oralarda kazandırdıkları uzmanlıkları Türk gençlerine aktarabilmelerine imkan da sağlamıştır.

Advertisement

Yazı – 2

Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” sözü Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi için verdiği büyük mücadeleyi ifade eden önemli bir ifadedir. Bu sözün içeriği, Atatürk’ün Türkiye’yi çağdaş medeniyetler seviyesine taşıma hedefini ve ulusal bağımsızlığı koruma kararlılığını yansıtmaktadır.

Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletini bağımsızlık savaşı sırasında büyük bir önderlikle yönlendiren ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak modernleşme ve ilerleme yolunda önemli adımlar atan bir liderdir. Onun liderliği, Türk milletini bağımsızlık mücadelesine yönlendirirken geleceği parlak bir şekilde tasavvur ettiğini gösteren “İstikbal Göklerdedir” sözüyle simgelenir.

İstikbal Göklerdedir

Bu ifadenin özünde, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi sonucunda elde edilecek zaferin sadece o dönemin sınırlarını aşmayacağı, aynı zamanda Türk milletinin tüm insanlık için önemli bir örnek olacağı yatmaktadır. Atatürk, Türk milletini sadece kurtuluş savaşı için değil, aynı zamanda çağdaş uygarlığın seviyesine yükselme hedefi için de motive etmiştir. İşte bu nedenle “İstikbal Göklerdedir” sözü, Türk milletine verdiği güçlü bir mesajdır.

Atatürk’ün bu ifadesi, sadece askeri zaferin ötesinde bir hedefi işaret eder. O, Türk milletini eğitim, sanayi, teknoloji ve kültür alanlarında ilerlemeye teşvik etti. Ülkeyi çağdaşlaştırma hedefi doğrultusunda, eğitim sistemini yeniden düzenledi, kadın haklarını destekledi, dil reformları gerçekleştirdi ve toplumsal yapıyı modernleştirdi. Bu adımlar, Türkiye’nin gelecekteki potansiyelini yükseltmeyi amaçladı ve “İstikbal Göklerdedir” sözü bu hedefin bir yansımasıdır.

Ayrıca, bu ifade ulusal birlik ve beraberliğin önemini vurgular. Atatürk, Türk milletini bir araya getirerek, bağımsızlık savaşını birlik içinde kazanmayı başardı. “İstikbal Göklerdedir” sözü, Türk milletini birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye teşvik ederken, gelecekteki başarıların değişiklik ve gelişimle mümkün olacağını da anlatır.

Advertisement

Ayrıca, Atatürk’ün bu sözü, genç nesilleri çağdaş dünyanın gereksinimlerine uygun olarak yetiştirmenin önemini de vurgular. Ona göre, gençler ülkenin aydınlık geleceğinin teminatıdır. Gençlerin çağdaş bilim, teknoloji ve kültürle donatılması, Türkiye’nin gelecekteki başarısının anahtarıdır. “İstikbal Göklerdedir” sözü, gençlerin bu hedeflere ulaşmak için yetiştirilmesi gerektiğini anlatır ve gençleri bu hedeflere ulaşmak için teşvik eder.

Sonuç olarak, Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” sözü, Türk milletinin bağımsızlık ve modernleşme hedeflerini yansıtan güçlü bir ifadedir. Bu söz, ulusal bağımsızlık, birlik ve beraberlik, eğitim, teknoloji ve kültürün önemi konusunda derin bir mesaj içerir. Atatürk’ün liderliği ve vizyonu sayesinde Türkiye, bu hedeflere ulaşma yolunda önemli adımlar atmıştır ve bu söz, Türk milletini gelecekteki başarıları için motive etmeye devam edecektir. “İstikbal Göklerdedir” sözü, Türk milletinin gelecekteki parlaklığını simgeler ve bu hedeflere ulaşmak için çalışmaya devam etmemiz gerektiğini hatırlatır.


Leave A Reply