İtriyum Nedir? İtriyum Elementinin Özellikleri

0

İtriyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, İtriyum elementi ile ilgili bilgi.

itriyum İtriyum, periyodik cetvelin III B grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. 1794’de Johan Gadolin tarafından bulunmuştur. Bulunduğu İsveç köyünün adı olan Yttrey, bu elemente ad oldu.

Advertisement

İtriyum, arı olarak ilk kez 1843’de Carl Gustav Mosander tarafından elde edildi. Nadir toprak elementlerine yakındır. 1.509 derecede baz özelliği gösterir. Tuzlarından itriyum klorür renksizdir. Gadolinit, sarmarskit ve öksenitin bileşiminde bulunur. Radyoaktif itriyum izotopları kanser tedavisinde ve televizyonlardaki kırmızı forfoışıl maddelerde kullanılır. Ayrıca alaşım üretiminde de yararlanılır.

Sembolü: Y
Atom Numarası: 39
Atom Ağırlığı: 88.90585
Elemet serisi: Geçiş metali

Maddenin Hali: Katı
Görünümü: Gümüşi beyaz

PERİYODİK TABLO

İtriyumun Elde Edilmesi:

Advertisement

İtriyum klorüründen elektroliz yöntemiyle yada sodyumla indirgenerek elde edilir. Ancak ticari olarak monazitten elde edilme yoluna gidilir.

Aynı zamanda 2YF3 ün Ca ile indirgenmesiyle de elde edilebilir.

2YF3 + 3Ca → 2Y + 3CaF2


Leave A Reply