İzcilik Nedir?

0
Advertisement

İzcilik nedir, nasıl ortaya çıkmıştır, kuralları nelerdir? İzcilik ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

izciler
Yeni yetişen gençlerin yurda ve millete daha faydalı olabilmelerini sağlamak için kurulan bir eğitim düzenidir. Çalışmayla oyunu birleştirme esasını güder. İzci olan gençler, her işlerini kendi kendilerine yapmasını öğrenirler; ayrıca, ileride karşılaşacakları güçlüklere de kendilerini hazırlarlar.

İzcilik, XX. yüzyılın başında Sir Robert Baden Powell, adında bir İngiliz tarafından kurulmuştur. Eski bir general olan Baden Powell, 1888 savaşında İngiliz askerinin hiç de iyi savaşmadığını görerek üzülmüş, yeni nesillerin iyi yetiş-tirilmedikleri kanaatine varmıştı. Azim, irade kuvveti ve dayanıklılık gibi üç önemli vasfın İngiliz askerinde bulunmayışı bu eski generali çok üzmüştü. Yeni yetişecek nesillerde de aynı kusurların bulunmasını önlemek için kendine göre bir gençlik teşkilâtı kurmayı tasarladı. Kurduğu teşkilâta «Boy Scouting» adını verdi. Kelime, evinden uzakta dağda, kırda, ormanda gördüklerini iyice öğrenen, öğrendiklerini etrafındakilere öğretmeye hazır olan genç çocukların teşkilatı anlamına gelir. Baden Powell’in teşkilâtı kısa zamanda bütün dünyaya yayıldı. Teşkilâtın kurucusu bir de «Boy Scouting» adındaki kitap yayınlıyarak izciliğin faydalarını, ilkelerini anlattı.

Baden Powell’in ideal izcilik ilkeleri şunlardır :

1 — İzcinin verdiği söz kutsaldır.
2 — İzci, yüce gönüllü ve onurdur.
3 — İzci, yardımı sever.
4 — İzci, herkesin dostudur.
5 — İzci, nezaketlidir.
6 — İzci, hayvanların dostudur.
7 — İzci, itaat etmesini bilir.
8 — İzci, neşelidir.
9 — İzci, tutumludur.
10 — İzci, cesurdur.
11 — İzci, temizdir.
12 — İzci, saygılıdır.

İzciliğin babası, genç İzcilere şu öğütlerde bulunmuştu:

Advertisement

“Tatil günlerinde göçebelerin hayatını taklit edin. Kırlarda, ormanlarda, su kenarlarında çadır kurun, ateş yakın, yemeğinizi kendiniz pişirin. Geceleri yıldızlara bakarak yolunuzu bulmaya çalışın. Her zorluğu yenmesini bilin. Başarılı, becerikli bir insan olun. Hayatta yapılması imkânsız bir şey yoktur. Azim, sebat her türlü zorluğu yenmeye yeter. Başkalarından yardım beklemeden herkes kendi işini görmeye alışmalıdır.”

İzcilik I. Dünya Savaşı’ndan sonra bütün dünya ülkelerinde kolları bulunan geniş bir teşkilat halini almıştır. Her ülkenin izcileri Baden Powell’in kurmuş olduğu kurallara uymak zorundadır.

Bizde izcilik 1. Dünya Savaşı’ndan önce Galatasaray Lisesin’de, bazı azınlık okullarında kuruldu. Yalnız, şekil olarak izcilik kurulmuştu ama, izciliğin esaslarını kabul edip, hayatını ona göre ayarlayan henüz yoktu. 1913 yılının ortalarında İngiltere’den getirilen bir İzcilik uzmanı İstanbul’da izcilik teşkilatını kurmak üzere faaliyete girişti. I. Dünya Savaşı’nın patlak vermesi üzerine teşkilatın kurulması yarım kaldı. 1917’de Almanya’dan bir izcilik uzmanı getirildi. Selim Sırrı Tarcan’da okullarda izcilik teşkilatının kurulması için Alman uzmanı ile işbirliği yaptı, Osmanlı Genç Dernekleri adı altında bir dernek kuruldu.

Mütarekeden sonra bu dernekler de kapatıldı. Yalnız, Maarif Vekaleti İzcilik Teşkilatının yavaş yavaş bütün okullarda kurulması için bir tamim yayınladı.

Cumhuriyet devrinde Atatürk, İzciliğin ilerlemesini, genişlemesini isteyenlerin başında geliyordu. Hemen bütün okullarda izci teşkilatının kurulması için emir verdi.

Advertisement


Leave A Reply