Jacques Bainville Kimdir?

0
Advertisement

Jacques Bainville kimdir? Fransız tarihçi ve iki dünya savaşı arasındaki tutumu ile ünlü Jacques Bainville hayatı ve çalışmaları.

Jacques BainvilleJacques Bainville (d. 9 Şubat 1879, Vincennes – ö. 9 Şubat 1936, Paris, Fransa), iki dünya savaşı arasında tutucu görüşlere sözcülük etmesiyle tanınan siyaset yazarı ve tarihçi. Almanya’nın Fransa tarihindeki etkilerini vurgulayarak, güçlü bir Almanya’nın yaratacağı tehlikelere karşı uyanlarda bulunmuştur.

Cumhuriyetçi bir aileden gelmesine karşın, Maurice Barres ve Charles Maurras gibi propagandacılann etkisiyle krallığın geri getirilmesi davasına genç yaşta bağlandı. Kralcı gazeteler Action Française ve Gazette de France’ta yazmaya başladıktan sonra 1905’te ilk kitabı La Republique de Bis-marck, ou Origines allemandes de la Troisieme Republique’i (Bismarck Cumhuriyeti ya da Üçüncü Cumhuriyet’in Alman Kökenleri) yayımladı. Bu yapıtında, Bismarck’ın Fransız Cumhuriyetçilerine sağladığı destek üzerinde durdu.

I. Dünya Savaşı sırasında Rusya, İtalya ve Almanya üzerine birkaç kitap yazdı. Bunlar arasında, Almanların sık sık Fransa topraklarını işgal etmesini konu alan Histoire de deux peuples (1915; İki Halkın Tarihi), özellikle önem taşıyordu. 1920’de yayımladığı Les Consequences politiques de la paix’de (Barışın Siyasal Sonuçlan) Versailles Antlaşması’nı yerdi ve birleşmiş bir Almanya’nın yaratabileceği tehlikeleri vurguladı. Histoire de France (1924; Fransa Tarihi) adlı kitabı, daha sonra başka çalışmalarıyla birlikte Heur et malheur des français (Fransızlann Talihi ve Talihsizliği) adıyla yeniden basıldı. Bainville’in Napoleon’u (1931; Napolyon) yetkin bir ruhbilim çalışmasıdır. Yaşamının son yıllarında yazdığı Les Dictateurs (1935; Diktatörler) ve La Troisieme Republique 1870-1935 (1935; Üçüncü Cumhuriyet 1870-1935) adlı yapıtları giderek artan Alman tehdidine ilişkin kaygılarını yansıtır. Jacques Bainville bu kitaplarda kendince kaçınılmaz olan iki olay öngörür: Bunlardan biri, Almanya’nın Fransa’ya saldırması, öteki ise ulusal bir devrimdir. Alman ve İngiliz tarihi üzerine de incelemeler ve edebi denemeler yayımlayan Jacques Bainville, 1935’te Academie Française üyeliğine seçildi.


Leave A Reply