Jandarma Tanımı, Ne İş Yapar, Tarihi, Özellikleri ve Tarihçesi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Jandarma nedir ve jandarmanın tanımı nasıl yapılır? Ülkemizde Jandarmanın tarihi hakkında bilgilerin yer aldığı yazımız.

jandarma

Yurt içinde güvenliği sağlamak için kurulmuş bir emniyet teşkilatıdır. Şehirlerin, kasabaların belediye sınırları dışında kalan yerlerde güvenliği sağlamakla görevlidir.

Bu teşkilatın en yüksek komuta makamı Jandarma Genel Komutanlığıdır. Başında general rütbesinde bir komutan bulunur. Genel Komutanlık İç İşleri Bakanlığı’na bağlı olarak, katma bütçeyle idare edilir. J. G. K. mensubu olan subay, astsubay ve erler, eğitim ve teçhizat bakımından Genel Kurmay Başkanlığı’nın denetimi altındadır, ordu mensuplarının hak ve görevleri onlara da tanınmıştır.

Jandarma subayları Harp Okulu’nun jandarma sınıfından yetişir. Her ilde valiliğe bağlı bir jandarma alay komutanı, ilçe merkezlerinde de bölük komutanı bulunur; gereken başka yerlerde de, daha küçük rütbeli komutanların emri altında karakol teşkilâtı vardır.

Jandarma teşkilâtı eskiden «Zaptiye» diye anılırdı. 1826’da Yeniçeri Ocağı kaldırılınca yerine «Asakir-i Muntazama-i Mansure» ve «Asakir-i Muntazama-i Hassa» adında iki askerî teşkilât kuruldu, bunlar «Serasker» adı altında bir başkomutanın emri altına verildi. 1846’da Seraskerliğe bağlı olarak «Zaptiye Müşirliği» kuruldu ki bu, jandarma teşkilâtının başlangıcı sayılır.

Advertisement

1879’da Zaptiye Müşirliği kaldırılarak «Jandarma Daire-i Merkeziyesi» kuruldu. 1912’de yayınlanan kanunla jandarma teşkilâtı mülkî makamlara, 1919’daki kararnameyle de Umum Jandarma Komutanlığı, Dahiliye Nezareti’ne bağlandı, Cumhuriyet’ten sonra, teşkilatta yenilikler yapıldı, 1930’da yürürlüğe giren kanunla, teşkilata bugünkü durum verildi.

jandarma

Kaynak : wikipedia.org

Günümüzde Jandarma

668 sayılı Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesi ile Komutanlık yapısı daha sivil hale getirilmiştir. Bu amaçla Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu’ndaki Jandarmanın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olarak Silahlı Kuvvetlerle ilgili görevleri, eğitim ve öğrenim bakımından Genelkurmay Başkanlığına bağlı olduğuna yönelik hüküm kaldırılmış; Komutanlık tamamen İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır. Komutanlık teşkilatının; kuruluş, kadro ve konuş yerlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri esaslarına göre Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak düzenlenmesi hükmü kaldırılmış; Komutanlığın, Kuvvet Komutanlıkları emrine girmesi durumu da yeniden düzenlenmiştir. Savaş ve seferberlik hallerinde ise hangi birimlerin emre gireceğinin belirlenmesinde Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınması ön görülmüştür

Jandarma Nedir? Sözlük Anlamı

 • “Jandarma”
  1. isim, askerlik Yurt içinde genel güvenliği ve kamu düzenini korumakla görevli, yasa ve nizamların koyduğu hükümlerin yürütülmesini ve bunlara dayanan hükûmet emirlerinin yerine getirilmesini sağlayan silahlı askerî kuvvet
  2. askerlik Bu kuvvette görevli olan kimse
  3. sıfat Açıkgöz
 • “jandarma karakolu ”
  Güvenliği sağlamakla görevli jandarmanın görev yaptığı bina
 • “uzman jandarma ”
  Uzman Jandarma Okulunu başarı ile bitiren, ilk kademedeki çavuştan sekizinci kademedeki çavuşa kadar rütbe alabilen asker


Leave A Reply