Jandarma Tanımı ve Tarihçesi Hakkında Bilgi

0

Jandarma nedir ve jandarmanın tanımı nasıl yapılır? Ülkemizde Jandarmanın tarihi hakkında bilgilerin yer aldığı yazımız.

jandarmaYurt içinde güvenliği sağlamak için kurulmuş bir emniyet teşkilatıdır. Şehirlerin, kasabaların belediye sınırları dışında kalan yerlerde güvenliği sağlamakla görevlidir.

Advertisement

Bu teşkilatın en yüksek komuta makamı Jandarma Genel Komutanlığıdır. Başında general rütbesinde bir komutan bulunur. Genel Komutanlık İç İşleri Bakanlığı’na bağlı olarak, katma bütçeyle idare edilir. J. G. K. mensubu olan subay, astsubay ve erler, eğitim ve teçhizat bakımından Genel Kurmay Başkanlığı’nın denetimi altındadır, ordu mensuplarının hak ve görevleri onlara da tanınmıştır.

Jandarma subayları Harp Okulu’nun jandarma sınıfından yetişir. Her ilde valiliğe bağlı bir jandarma alay komutanı, ilçe merkezlerinde de bölük komutanı bulunur; gereken başka yerlerde de, daha küçük rütbeli komutanların emri altında karakol teşkilâtı vardır.

Jandarma teşkilâtı eskiden «Zaptiye» diye anılırdı. 1826’da Yeniçeri Ocağı kaldırılınca yerine «Asakir-i Muntazama-i Mansure» ve «Asakir-i Muntazama-i Hassa» adında iki askerî teşkilât kuruldu, bunlar «Serasker» adı altında bir başkomutanın emri altına verildi. 1846’da Seraskerliğe bağlı olarak «Zaptiye Müşirliği» kuruldu ki bu, jandarma teşkilâtının başlangıcı sayılır.

1879’da Zaptiye Müşirliği kaldırılarak «Jandarma Daire-i Merkeziyesi» kuruldu. 1912’de yayınlanan kanunla jandarma teşkilâtı mülkî makamlara, 1919’daki kararnameyle de Umum Jandarma Komutanlığı, Dahiliye Nezareti’ne bağlandı, Cumhuriyet’ten sonra, teşkilatta yenilikler yapıldı, 1930’da yürürlüğe giren kanunla, teşkilata bugünkü durum verildi.

Advertisement


Leave A Reply