Jean Louis Guez de Balzac Kimdir? Edebiyatçı ve Eleştirmenin Hayatı ve Eserleri

0
Advertisement

Jean-Louis Guez de Balzac kimdir? Fransız edebiyatçı ve eleştirmen olan Jean-Louis Guez de Balzac hayatı ve eserleri hakkında bilgiler.

Jean-Louis Guez de Balzac

Kaynak: wikipedia.org

Jean-Louis Guez de Balzac Kimdir?

Guez de Balzac, Angoulême’de doğdu. Başlangıçta 1595’te doğduğu sanılan tarih, 1 Haziran 1597 tarihli bir vaftiz belgesinin bulunması üzerine 1848’de revize edildi, ancak doğum belgesinde birkaç usulsüzlük bulunduğu için bu hala tartışmalı. Aynı zamanda asil unvanlar da edinmiş olan varlıklı bir burjuva ailede doğdu. Gençliğinde Angoulême ve Poitiers’deki iki Cizvit kolejinde okudu ve burada Latince’yi, özellikle retoriği iyi öğrendi.

1612’de de Viau’nun grubu Angoulême’yi ziyaret ettiğinde Théophile de Viau ile tanıştı ve grupla birlikte evden kaçtı. Mayıs 1615’te şehrin üniversitesine öğrenci olarak kaydoldular, ancak üniversiteyi 1613’te de ziyaret etmeleri mümkün.

Tanıdıklarına ve önemli saray mensuplarına yazdığı mektuplar ona büyük bir itibar kazandırdı. Ona övgü yağdı ve Hotel de Rambouillet’in müdavimi oldu. 1624’te Mektuplarından oluşan bir koleksiyon yayınlandı ve büyük beğeni topladı. Emekli olduğu Chateau de Balzac’tan Jean Chapelain, Valentin Conrart ve diğerleriyle yazışmaya devam etti.

1634’te Balzac, Académie française’ye seçildi. Yirmi yıl sonra Angoulême’de öldü.

Guez de Balzac’ın ünü esas olarak, ikinci koleksiyonu 1636’da çıkan Lettres’e dayanmaktadır. Recueil de nouvelles lettres sonraki yıl basıldı. Mektupları, boş ve konu bakımından etkilenmiş olsa da, gerçek bir üslup ustalığı gösteriyor, Fransız düzyazısına yeni bir açıklık ve kesinlik getiriyor ve en deyimsel öğelerini vurgulayarak dilin ulusal hatlarda gelişmesini teşvik ediyor. Böylece Balzac, Fransız nesirinde, François de Malherbe’nin şiirine paralel bir reform gerçekleştirme itibarına sahiptir. 1631’de Fransa Kralı XIII. Louis için Le Prince adlı bir methiye yayınladı; 1652’de Socrate chrétien ve 1658’de Aristippe ou de la Cour.

Advertisement

Kaynak 2

Jean-Louis Guez de Balzac, (d. 1597, Angouleme yakınlarında Balzac, – ö. 18 Şubat 1654, Balzac, Fransa), Academie Française’in ilk üyelerinden edebiyatçı ve eleştirmen. Klasik Fransız düzyazısının gelişmesi üzerinde büyük etkisi olmuştur.
Jean-Louis Guez de Balzac
Hollanda’nın Leiden kentinde öğrenim gördü (1615). Bazı gençlik serüvenlerinden ve Roma’da kısa bir dönem (1620-22) geçirdikten sonra, siyasal bir görev elde edebileceğini umarak Kardinal Richelieu’ nün yönetimini savunan yazılar yazdı. Ama Richelieu’den destek bulamayınca, taşradaki malikânesine çekildi. Özellikle mektuplaşarak, Paris’teki edebiyat çevreleriyle ilişkisini sürdürdü. 1634’te Academie Française’e seçildi, ama toplantılarına çok ender katıldı. Yaşadığı dönemde ünlü olduğu halde ölümünden sonra çabucak unutuldu.

Yayımlanan yapıtları arasında, siyasal bir inceleme olan Le Prince (1631; Hükümdar) ile Stoa ve Hıristiyan ahlaklarının bir sentezi niteliğindeki Le Socrate chretien (1652; Hıristiyan Sokrates) sayılabilir. Ama siyaset, ahlak ve edebiyat üzerine kısa değerlendirmeler içeren Lettres (Mektuplar) bunlardan çok daha etkili oldu. Bu yapıtın, 1624’ten bu yana birçok basımı yapıldı ve sürekli olarak genişletildi.


Leave A Reply