Jeotermal Enerjinin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

0

Jeotermal enerji üretimi nasıl yapılır? Jeotermal enerjinin avantajları ve dezavantajları nelerdir? Jeotermal enerji hakkında bilgi.

Jeotermal Enerji

Jeotermal Enerji Avantaj ve Dezavantajları

Bu enerji türü yeraltında bulunan sıcak su ve gaz kaynaklarından enerji elde edilmesine verilen addır. Ülkemiz açısından oldukça önemli bir enerji kaynağı olan jeotermal enerji her geçen yıl daha önem kazanmaktadır.

Latincede “jeo=yer”, “termal=ısı” anlamındadır. Jeotermal enerji, yer kabuğunun işletilebilir derinliklerinde birikmiş olan ısının oluşturduğu enerjidir. Bu ısı, yeryüzüne çatlaklardan doğrudan sıcak su ya da buhar olarak ulaştığı gibi sondajla da çıkartılabilir. Yeraltında magmada artan sıcaklık ile yeraltı sıcak sularından ve buhardan yararlanılarak elde edilir. Jeotermal enerjisinde, Dünya’nın kilometrelerce altındaki merkezinde, erimiş kayalardan oluşan magmadan gelen ısı kullanılır. Bu ısı ya kuyular açılarak ya da yüzeye yakın yerlerdeki su kaynakları veya kayalardan elde edilir.

Jeotermal enerjiden dünyanın çeşitli yerlerinde ısıtmada, endüstride, tarımda ve elektrik üretiminde faydalanılmaktadır.

Elektrik üretimi de jeotermal buharın gücü ile üretilebilir. Eski çağlardan günümüze jeotermal enerjinin ilk kullanım alanı kaplıcalardır. Jeotermal enerji kaynaklan sıcaklığa bağlı olarak başta elektrik üretimi olmak üzere, ağırlıklı olarak ısıtmada (konut, sera, termal tesis ısıtması), endüstriyel uygulamalar, termal turizm -tedavi ve kültür balıkçılığında kullanılmaktadır. Jeotermal enerji kullanımı çevreye ve atmosfere atık madde verilmesine sebep olmaz.

Jeotermal enerjinin avantaj ve dezavantajları aşağıda verilmiştir.

AvantajlarDezavantajlar
Çevre dostudur.Yapılarında bulunan hidrojen sülfür ve karbondioksit gibi gazların açığa çıkması nedeniyle ayrı bir işlem gerektirir.
Suyun ısıtılması ve buharlaştırılması için fosil enerjiye ihtiyaç duymaz.
Doğal kaynaklar kullanılır, dışa bağımlı değildir.

 

Türkiye, Dünya’da jeotermal zenginliği ile yedinci sırada yer almasına rağmen bu enerji kaynağımız da yeterince değerlendirilememektedir. Türkiye’de bilinen 1000 dolayında sıcak su ve mineralli su kaynağı ile jeotermal kuyu mevcuttur. Sıcaklığı 40 °C nin üzerinde olan jeotermal sahaların sayısı ise 170 dir. Bunların 11 tanesi yüksek sıcaklığa sahip olup konvansiyonel olarak elektrik üretimine uygundur. Türkiye’de elektrik üretimine uygun jeotermal alanlardan sadece Denizli’de 20 MW gücünde santral kurulmuş olup 12 MW elektrik üretimi yapılmaktadır.

Dünyada tüketilen enerjinin sadece yüzde 0,4 ü bu yolla elde ediliyor.


Leave A Reply