1. Selevkos Nikator Kimdir?

0
Advertisement

Selevkos İmparatorluğu’nun kurucusu Selevkos 1. Nikator hayatı, İmparatorluğun kuruluşu, 1. Selevkos dönemi, hakkında bilgi.

SELEUKOS I Nikator “Galip”, Makedonyalı asker, Seleukos Devleti‘nin kurucusu (Europos/Makedonya İÖ 358-Lysimakheia İÖ 281). İyi bir asker olarak yetişti. İskender’in Pers Seferi’ne komutan olarak katıldı. İÖ 323’te İskender’in ölmesi üzerine Makedonya’nın önde gelen komutanları arasında yapılan yönetim paylaşmasında, Asya Bölgesi naibi olan Perdikkas’ın yanında yer aldı. Ancak daha sonra ona karşı düzenlenen suikasta katıldı ve İÖ 321’de Mısır’da öldürülmesine yardım etti.

Bu olayın ardından BabilSatraplığı’na getirildi. Antigonos Manaphtalmos’a karşı, Ptolemaios, Kassandros ve Lysimakhos arasında bir ittifakın oluşturulmasında etkili oldu. İÖ 315-311 arasındaki İkinci Müttefikler Savaşı’nda Ptolemaios’un komutasında savaştı. İÖ 312’de Ptolemaios’un Antigonos’un oğlu Demetrios Poliorketes’e karşı Gazze Savaşı’nı kazanmasına yardım etti. İÖ 312’de Babil’e döndü ve Mezopotamya toprakları üzerinde kendi adını taşıyan Seleukoslar Devleti’ni kurdu. Egemenliğini sürdürebilmek için uzun süre Demetrios’un saldırılarına karşı koymak zorunda kaldı. Doğuya bir sefer düzenledi, Media ve Susiana’yı topraklarına kattı. İÖ 305’te kendini kral ilan etti. İran’ın doğu eyaletlerini egemenliği altına alarak Hindistan’a kadar uzanan büyük bir devlet oluşturdu.

M.Ö. 301’de Antigonos’un ölümüyle sonuçlanan İpsos Savaşı’na Ptolemaios, Kassandros ve Lysimakhos ile birlikte katıldı. Bu savaşın ardından Kuzey Suriye’yi topraklarına kattığı gibi, Dicle kıyısında bulunan başkenti Seleukia’dan Antiokheia’ya (Antakya) taşıdı. Asya topraklarını yeniden ele geçirmek amacıyla harekete geçen Demetrios’u İÖ 284’te Toroslar yöresinde yenilgiye uğratarak tutsak etti. Ülkesindeki iç karışıklıklardan yararlanmak isteyen Lysimakhos’a karşı Lidya’daki Kurupeidon’da yaptığı savaşı kazandı (İÖ 281). Böylece Anadolu ve Trakya’yı da egemenliği altına alarak topraklarını genişletti, ordusunca Makedonya Kralı ilan edildi. Ardından İskender İmparatorluğu’nu yeniden kurmak için Çanakkale Boğazı’nı geçerek Lysimakheia’ya geldi, burada uğradığı bir saldırıda öldürüldü. Yerine geçen oğlu I. Antiokhos tarafından Zeus Nikator (Galip) adıyla tanrılaştırıldı.


Leave A Reply