Jimnastik Hareketleri, İsimleri, Hareketlerin Özellikleri Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Jimnastik hareketleri nelerdir? Bayan ve erkek jimnastik hareketleri isimleri, kullanılan malzemeler, özellikleri, hakkında bilgi.

jimnastik

Jimnastik Hareketleri – İsimleri – Hakkında Bilgi

KULLANILAN MALZEMELER

Jimnastikçiler, esnek bir maddeden yapılan ve tek parça olan “leotard” denilen bir giysi giyerler. Erkeklerin giydiği atlet biçimindedir, bayanlarınki ise uzun kolludur. Ayrıca erkekler yer ve atlama beygirinde şort giyebilirler, diğer aletlerde jimnastik pantolonu giymek zorunludur.

Kız paraleli, halka ve barfikste deriden yapılan ellikler kullanılarak gerek ellerin yıpranmaması, gerekse daha iyi bir kavrama yapılması sağlanmış olur. Ellerdeki yağ ve terleri alarak kaymaları engellemek ve ayrıca ellerin alete yapışmasını önlemek amacıyla hareketlerden önce magnezyum karbonattan yapılan toz ellere sürülür. Ayakların kaymasını önlemek için de ayaklar, bir kutu içinde duran reçine tozuna basılır. Bayanlar genelde çıplak ayakla yarışırlar. Ancak son derece ince ayakkabılar ya da çorapların kullanılmasına da izin verilir.

ERKEKLER

Yer Hareketleri: Özel plâstik bir maddeyle kaplanmış 12×12 m’lik kare şeklindeki bir alanda yapılır. Hareket serisinde süre en az 50, en çok 70 saniyedir. Seri 50 saniyeden az ya da 70 saniyeden fazla olursa jimnastikçinin alacağı toplam puandan kesinti yapılır. Yer hareketlerinde birçok hareketi arka arkaya kesintisiz yapmak gerekir; sporcunun hareketler arasında gereğinden fazla boşluk vermesi puan kesintisine neden olur. Hareketler tam bir uyum içinde yapılmalı ve bütün alana yayılmalıdır. Serbest ve zorunlu hareketler bir bütün içinde sergilenmeli, jimnastikçinin dengesini, ustalığını, gücünü, sıçrayışlarını, kipe, burgu ve saltolarını en iyi şekilde ortaya çıkarmalıdır.

Temel hareketlerde gövde, kollar ve bacaklar teknik açıdan düzgün olmalıdır. Yer hareketlerinde temel hareketler şunlardır;

Advertisement

a. Kollar yukarıda başla,
b. Öne takla,
c. Geriye takla,
d. Çember,
e. Ters cephe duruşu,
f. Kartal duruşu,
g. Sırtta mum duruşu,
h. Baş amudu,
ı. Eller yerde L oturuşu,
i. L oturuşu, temel esneklik,
j. Belden öne esneme,
k. Köprü,
l. Sol bacak önde makas,
m. Sağ bacak önde makas,
n. Yana makas,
o. Omuz esnetmesi,
p. Amut.

Atlama Beygiri: 1.35 m yükseklikte ve 1.60 m uzunlukta, şişkin, yumuşak yüzeyli, deri kaplı ve tahtadan ayakları bulunan uzun bir kutuya benzeyen bir alettir. Atlamada daha fazla yükseliş sağlamak amacıyla bir sıçrama tahtası kullanılır. Bu tahta, beygirden herhangi bir uzaklığa yerleştirilebilir. Atlama beygiri müsabakalarında bayanlar yan beygirden, erkekler uzun beygirden atlayış yaparlar. Beygir atlama, birbirinden önemli altı aşamadan oluşur:

1. Koşu
2. Sıçrama
3. Birinci uçuş
4. Beygire temas
5. ikinci uçuş
6. Yere konuş

Bu aşamalar mümkün olduğu kadar bir bütün hâlinde yapılmalıdır. Koşu pistinin uzunluğu 20 metreyi aşamaz. Sıçrama tahtasına kadar süren koşu değerlendirilmez. Sıçrama hareketini takiben birinci uçuş hareketi başlar. Jimnastikçinin alet boyunca 2.50 m’den fazla, aletten de 1 m yukarıda olacak şekilde sıçraması gerekir. Atlayışlar iki elle destek alınarak yapılır. Uçuş açısı oldukça önemlidir. Ellerin atlama beygirinden ayrılmasından düşüşe kadar olan süre ikinci uçuş hareketidir. Bu uçuşta atlayış zorluk derecesi, erişilen yükseklik ile uçuş hareketinin uzunluğu ve yüksekliği açısından atlayışın etkinliği ortaya konmalıdır.

Paralel: Yerden 1.75 m yükseklikte, 3.50 m uzunluğunda, genişliği isteğe göre ayarlanabilen birbirine paralel iki esnek bardan oluşur. Paralel bar hareketleri diğer aletlerdeki hareketlerden farklı olarak pek çok değişiklik gösterebilir. Bu nitelikteki paralel hareketleri iki kısma ayrılır:

1. Elan hareketleri
2. Duruş hareketleri

Advertisement

Elan hareketleri de kolların duruşuna göre üç kısımdan oluşur:

a. Gergin kollarla eller üzerinde dayanma durumunda
b. Koltuklarda
c. Asılışta

Kulplu Beygir: Atlama beygirine benzer. Farklı olarak üzerinde tahtadan ya da benzer bir maddeden yapılmış iki kulp vardır.

Kulplar 41-44 cm mesafe ile ve birbirine parelel olarak yerleştirilmişlerdir. Kulpsuz aletin yerden yüksekliği 1.10 m, kulpların yüksekliği ise 12 cm’dir. Kulplu beygirde serbest hareketler açık salınımlar, çift bacak ve tek bacak devirleri yapılır. Hareketler kesintisiz ve duraksız uygulanır ve beygirin her bölümü kullanılır. Bu alette hareketler bedeni bir dayanma noktasından diğerine aktarma sureti ile yapılır. Bacakların bitişik, gergin ve ayak parmaklarının ileriye bakmasına özen gösterilir. Kulplu beygirde uygulanan başlıca hareketlere aşağıdaki çalışmalar temel oluşturur:

a. Beygir öndeyken ellerle dayanma duruşu
b. Beygir arkadayken ellerle dayanma duruşu
c. Beygir bacaklar arasındayken ellerle dayanma duruşu
d. Flanke geçişi
e. Yan geçiş
f. Cephe beygire bakarak geçiş

Halka: Yarışma salonunun tavanından sarkan tellere bağlanmış, yerden 2.55 m yükseklikte ve 13 cm çapında serbestçe sallanan iki halkadan oluşan bir alettir. Halka, aletli jimnastikte halkaların sabit olmaması nedeniyle en fazla kuvvet gerektiren branş olarak kabul edilir. Hem güç, hem de denge hareketlerinin önemli olduğu halka branşında bu hareketler, omuz eklem kaslarının esnekliğiyle sağlanır.

Halkada güce dayanan hareketlerin başlıcaları şunlardır:

a. Düz asılış
b. Omuzlar çevrili ters asılış
c. Gergin kollarla dayanma
d. L duruşu
e. Mum duruşunda belden bükülme hareketi
f. Amut

Barfiks: Çelikten yapılmış olup yerden 2.55 m yükseklikteki direkler üzerine sıkıca yerleştirilmiş 2.40 m uzunluktaki bir bardan oluşur. Ayrıca kalın köpükten bir minder, jimnastikçinin güvenliğini sağlamak ve hareketlerini kolaylaştırmak amacıyla barın altına yerleştirilir. Barfikste vücut, el ve onun tutma yerindeki sabit dönme merkezi etrafında hareket eder. Burada vücudun bağlantılarının her değişimi hız değişimlerini de sağlar. Barfikste büyük salınımlı el değiştirmeler, burgulu iki eli birden bırakıp sonra yeniden barı yakalamaya dayanan seriler seyirciye büyük heyecan verir. Sporcu sunum sırasında hareketler arasında boşluk bırakmamalı, hareketleri birbirine bağlayan bir program yapmalıdır.

BAYANLAR

Atlama Beygiri: Atlama beygirinin yerden yüksekliği 1.20 m’dir. Beygir erkeklerdekinin aksine yan olarak kullanılır. Atlayışlar her iki elin desteğiyle yapılabilir. Koşunun uzunluğu bireysel olarak ayarlanabilir. Yarışma; 1a’da (zorunlu serilerde) bir atlayış, 1b’de (serbest bireysel yarışmada) iki atlayış biçimindedir. Atlayışlar aynı veya farklı olabilir. Daha iyi olan atlayışın notu geçerlidir.

Atlayış Grupları:

Advertisement

1. Burgulu veya burgusuz überşlaklar, yamasitalar, çemberler
2. Burgulu veya burgusuz öne saltalar
3. Burgulu veya burgusuz geri saltalar
4. Kartvilden çıkışlı atlayışlar

Bu dalda bütün atlayışlar önceden belirlenmiş ve numaralandırılmıştır. Serbest programda atlayış numarası atlayış öncesinde ilân edilir. Hakemler atlayışı, atlayış tablosundaki başlangıç değerine göre değerlendirirler.

Kız Paraleli: 2.40 m uzunlukta birbirine paralel barlardan oluşur. Bunlardan alt bar 1.60 m, üst bar 2.40 m yüksekliğinde, bar açıklığı ise 0.90 ile 1.40 m arasındadır. Serinin değerlendirilmesi ve zorluk bölümlerinin sayılması tramplene çıkıştan itibaren yapılır. Seride en az 10 hareket olmalı ve en az 3 kez bar değiştirilmelidir. Aletten düşüldüğünde 30 sn ara zaman süresi tanınır. Seriler farklı gruplardan oluşturulmalıdır. A, B, C, D, E grubu elemanlar şu gruplardan seçilir:

1. Yukarı elanlar veya ters yada düz dönen elanlar
2. Kipeler
3. Elandan kısa duruşlu amuda çıkan hareketler
4. Prüvetler
5. Saltolu hareketler
6. Ters veya karışık tutuşlu, uçuşlu hareketler
7. Turnalar

Seriler aşağıdaki çeşitlikleri içerir:

1. Büyük genlikli hareketler
2. Bar değişiklikleri
3. Yön değişiklikleri

istenmeyen hareketler:

1. El destekleri
2. Elanın konsantrasyon için kesilmesi, ara elanlar
3. Bara yakın elemanların hâkimiyeti

Denge: Yerden yüksekliği 1.20 m, uzunluğu 5 m, genişliği 10 cm’dir. Serinin değerlendirilmesi yerden veya tramplenden çıkışla başlar. Serilerin toplam süresi 70 sn’den az, 90 sn’den çok olamaz. Aletle veya aletten düşüşte 10 sn’lik ara zaman süresi tanınmıştır. Ara zaman süresi ana zamanın dışında tutulur. Ara zaman süresi aşılırsa seri bitmiş kabul edilir.

Yer Hareketleri: 12×12 m’lik yer minderinde yapılır. Seri süresi 70 sn’den az, 90 sn’den çok olamaz. Serinin içeriği: Seri farklı eleman gruplarından oluşmalıdır. A, B, C, D, E grubu elemanları aşağıdaki gruplardan seçilir:

1. Uçuşlu veya uçuşsuz yana, öne ve geri elemanlar
2. Jimnastik elemanları, dönüşler, sıçrayışlar, adım ve koşu bağlantıları, denge elemanları, kol alanları ve dalgalanmalar

Advertisement

Seride bulunması gereken kombinasyonlar şunlardır:

1. En az bir veya daha fazla saltolu akrobatik seriler
2. Büyük genleikli akrobatik/jimnastik serileri
3. Jimnastik ve akrobatik elemanların uyumlu değişimi
4. Müziğe uygun dinamizm
5. Yer alanının tümünün kullanımı
6. Öne, yana, geriye hareketler
7. Yere yakın uzak hareketler Erkekler ya da bayanlardaki bütün aletlerde değerlendirmenin en önemli ölçütlerinden biri de hareketin zorluğu ve estetik kadar hareketlerin bir arada sunulduğu serilerin devamlılığı ve geçişlerdeki ustalıktır. Ne denli zor olursa olsun bir hareketten diğerine geçişte görülen duraklamalar puan kaybına yol açar.


Yorum yapılmamış

  1. Jimnastikte bir hareket var ama adını bilmiyorum.Havaya zıplayarak bacaklar dümdüz açılıyor.Adını bilen var mı?

Leave A Reply