Joseph Goebbels Kimdir?

0
Advertisement

Joseph Paul Goebbels Kimdir? Joseph Goebbels hayatı, biyografisi, dönemi, siyasi yaşamı hakkında bilgi.

Joseph GoebbelsJoseph Goebbels; Alman politikacısıdır (Ryeydt 1897-Berlin 1945).

Heidelberg Üniversitesi’nde edebiyat doktorası yaptı (1922). 1924’te girdiği Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi’ nin çeşitli yayınlarının yönetimini yürüttü. Parti içerisindeki gruplaşma sırasında Hitler’in yanında yer aldı. 1926′ da partisinin Berlin İl Başkanı oldu; Der Angrift (Saldırı) adlı parti dergisini kurup yönetimini üstlendi. 1928’de milletvekili seçildi, aynı zamanda partinin propaganda işleri sorumluluğuna getirildi. Tüm yayın organlarını Hitler’ in söylence kişisi olarak gösterilmesinde araç olarak kullanarak bu görevini ustalıkla yürüttü. 1933’te partisi yönetime gelince Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı’na getirildi. Ayrıca Kültür Dairesi’nin de sorumluluğunu üstlendi. Parti politikasının kitlelere benimsetilmesi ve günlük yaşamın Nazi görüşleri doğrultusunda biçimlendirilmesi için her türlü yola başvurdu. Sanatı, eğitimi ve yayın hizmetlerini sıkı bir denetim altına aldı. 1938’de bir bakanın öldürülmesi üzerine başlattığı yoğun kampanyayla Yahudileri toplama kamplarına gönderdi. 1943’teki Stalingrad yenilgisi üzerine hızlı bir propaganda kampanyası açtı. 1944’te Hitler tarafından topyekun savaşı yönetmekle görevlendirildi. Yenilginin kesinleşmesi üzerine Hitler’in Alman halkının tümden yok edilmesi görüşünü benimsedi, Hitler’in vasiyetnamesinde Reich’a başbakan adayı olarak gösterdiği Goebbels, Hitler’e olan bağlılığını onun ölümünün hemen ardından ailesiyle birlikte zehir içip intihar ederek kanıtladı.

Başlıca eserleri: Das Bucuh İsidor (İsidor’un Kitabı) 1928, Kampft um Berlin (Berlin Uğruna Kavga) 1932. Vom Kaiserhof zur Reichskanzleri (Kaiserhorf’tan Reich Şansöliyeliğine) 1934, Tagebücher 1942-1943, (1942-1943 günlüğü).


Leave A Reply